search
Sök
menu
Meny

Musik och Teater

Kultur- och fritidsförvaltningen gör evenemang i egen regi och i samverkan andra förvaltningar och olika fristående aktörer.

Särskilda satsningar görs på verksamhet för barn och ungdomar. Det finns flera aktörer och profilarrangemang såsom Popadelica och konsertverksamheten i Insikten på Kulturhuset.

Kulturnämndens stöd

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till kulturinstitutioner, grupper och arrangerande föreningar som är verksamma inom musik och teater.

Smålands Musik och Teater beviljas stöd för Jönköpings Sinfonietta, symfonikonsertserien, abonnemangskonserter och abonnemangsteater. Den professionella teatergruppen Teateri, beviljas stöd för barn och ungdomsteater.

Musik i Huskvarna, Vätterbygdens Folkmusikförening, Jönköpings Jazzklubb, Jönköpings Orkester- och kammarmusikförening, Musik & Teater Vänner i Jönköping och Föreningen Teater i Huskvarna arrangerar regelbundet programverksamhet inom musik och teater i  Jönköping.