search
Sök
menu
Meny

Kulturarv - ABM

Kultur- och fritidsförvaltningen vill stärka ABM-verksamheten. Med förkortningen ABM menas samverkan mellan arkiv, bibliotek och museum.

Målet med ABM-verksamhet är att göra det enklare för allmänheten att ta del av vårt gemensamma kulturarv, såsom arkivhandlingar, litteratur och föremål.

ABM-råd

Jönköpings läns museum, Stadsarkivet och Jönköpings läns Folkrörelsearkiv och kultur- och fritidsförvaltningen bildar tillsammans ett ABM-råd som styr samarbetet kring frågor som berör kulturarv, lärande och digitalisering samt bedriver ett aktivt ABM-samarbete, främst runt den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset. ABM-rådet tar initiativ till ett antal möten med andra aktörer, konferenser och föreläsningar.

Det finns även en gemensam programgrupp som arrangerar program på temat.