search
Sök
menu
Meny

Hundrastgårdar

I Jönköping finns två hundrastgårdar, en vid Kålgårdsparken och en vid Stadsparken i Jönköping.

Ny hundrastgård vid Kålgårdsparken

Hundrastgården vid Rocksjön har nu flyttats till Kålgårdsparken, där det är bra markförhållanden och ett fritt läge.

Rastgården är ca 1 200 m², och har ett staket som är 1,5 m högt. Två grindar för besökare, och extra grindar för åtkomst med fordon vid skötsel och underhåll. 

Stadsparkens nya rastgård vid Åsenvägen/Humlevägen

Även Stadsparkens rastgård har flyttats till en ny placering, lite längre söderut, mot Åsenvägen. I början endast dagtid - belysning kommer att monteras längre fram.