search
Sök
menu
Meny

Gröna platser för alla

Enkäten "Gröna platser för alla" vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning eller dess anhörig.

Gröna platser för alla är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och HSO Jönköping (Handikappföreningarnas samarbetsorgan). Svaren kommer att sammanställas och vara ett underlag i arbetet med att utveckla kommunens friluftsliv och grönstruktur.