search
Sök
menu
Meny

Båtplats, ansökan

Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar.

Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober.

Fasta båtplatser upplåts endast till boende i Jönköpings kommun.

Köavgift

För köplatsen betalar du en administrativ avgift på 200 kr per år.

Ansök om båtplats härKontaktuppgifter *
User information
Glöm inte att:

  • sätta in 200 kr på bankgiro 341-9363
  • skriva "Båtplats" i meddelanderutan
  • skriva ditt namn i meddelanderutan
  • läsa igenom dokumentet Att söka båtplats