search
Sök
menu
Meny

Söka bidrag till föreningen

NYHET! Läs utsänd information till föreningen via mejl från 15 december 2017 om att söka bidrag.

Informationsträffar om det nya systemet och dess funktioner genomförs 5 respektive 7 februari kl. 18.30 på Focus, Stadsbiblioteket. Föreningen kan delta valfri dag.

Ansökan om aktivitets- och driftbidrag m.fl. bidrag för föregånde kalenderårs verksamhet, ska precis som tidigare göras senast 1 mars.

För en komplett ansökan ska verksamhetsberättelse (undertecknad av styrelsen), resultat- och balansräkningrevisionsberättelse (undertecknad av revisor), verksamhetsplan, budget och årsmötesprotokoll (undertecknat) lämnas. Dessa handlingar ska lämnas en vecka efter föreningens årsmöte, om tidpunkten för årsmötet är senare än 1 mars.

Söka bidrag

Innan ansökan om bidrag i den nya e-tjänsten Föreningsportal påbörjas måste föreningen ha tillgång till uppgifter om:

  • Antal medlemmar
  • Deltagartillfällen/sammankomster (vi återkommer kring hantering av verksamhet/närvaro)
  • Kostnader för lokaler och anläggningar

Aktivitetsbidrag och driftbidrag

Bidragen söks via nya e-tjänsten Föreningsportal.

Länk kommer att publiceras här så snart Föreningsportalen är tillgänglig.

Inloggning

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av bank-id. För att få tillgång till föreningsportalen krävs att föreningen lämnar in en fullmakt. Observera att fullmakten ska mejlas in senast 26 januari, för mer information se utsänt mejl till föreningen från 15 december 2017.

Fullmaktshavare föreningsportal 2018 (pdf, 132.3 kB)

Ledarutvecklingsbidrag

Bidraget kan sökas i direkt anslutning till varje utbildningstillfälle eller för all utbildningsverksamhet under hela året, senast 1 december.

Ledarutvecklingsbidrag och Unga ledare, redovisningöppnas i nytt fönster (pdf, 152.8 kB)