search
Sök
menu
Meny

Närvaroregistrering för föreningar

Föreningar som söker aktivitetsbidrag måste hantera sin närvaroregistrering via Internet.

Alla föreningar som söker aktivitetsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen, ska fr.o.m. 2018 registrera närvaro via Internet.

Hantering av närvaro

Vi återkommer kontinuerligt med information via mejl till föreningen om den nya hanteringen.

Inloggning

Kultur- och fritidsförvaltningen byter datasystem för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering för föreningar i Jönköpings kommun.

I samband med införandet av nytt datasystem vill vi uppdatera vilka som ska ha behörighet till systemet. Varje bidragsberättigad förening ska utse föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett (har skickats via mejl till föreningen). Fullmaktsblanketten finns även under Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar och under Söka bidrag till föreningen.

Utsedd person loggar in i föreningsportalen med hjälp av bank-id och via den egna föreningssidan kan föreningen sedan enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Det är viktigt att fullmakten kommer in i tid med tanke på bidragsansökan 1 mars. Fullmakten ska mejlas senast 26 januari  (blankett nedan) till Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare. Se mer information i utsänt mejl till föreningen från 15 december 2017.