search
Sök
menu
Meny

Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar

OBS! Vi byter datasystem för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering 2018. Det innebär en del förändringar, bl.a. försvinner de flesta blanketterna. Läs mer nedan...

NYHETER! NYHETER! NYHETER! NYHETER! NYHETER! NYHETER!

Kultur- och fritidsförvaltningen byter system för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering för föreningar i Jönköpings kommun. Det innebär att ett antal ansökningsblanketter tagits bort från denna sida, kvar finns dock redovisningsblanketter för de flesta bidragen.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer från 1 januari 2018 att byta till nytt datasystem. Se även utsänd information till föreningen via mejl från 15 december 2017.

I samband med införandet av nytt datasystem vill vi uppdatera vilka som ska ha behörighet till systemet. Varje bidragsberättigad förening ska utse föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett. Föreningsadministratören får tillgång till den nya föreningsportalen och via den egna föreningssidan kan föreningen enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Det är viktigt att fullmakten inkommer i tid med tanke på bidragsansökan 1 mars. Fullmakten ska mejlas senast 26 januari  (blankett nedan) till Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare enligt nedan,

Idrottsföreningar

maria.carlsson@jonkoping.se, tfn 10 71 07, carina.karlzon@jonkoping.se, tfn 10 69 34

Religiösa föreningar, invandrarföreningar, allmänna föreningar

idriz.bytyci@jonkoping.se, tfn 10 63 97

Funktionshinderföreningar, sociala-, länk-, scout-, nykterhetsföreningar, Unga Örnar och äldreföreningar

pierre.oksanen@jonkoping.se, tfn 10 69 46

Vi beräknar att föreningsportalen ska vara i bruk 15 februari. Med andra ord kan föreningen inte ansöka om bidrag under perioden 1 januari-15 februari. Ytterligare information om föreningsportalen kommer under januari. Utbildningar för föreningsadministratörer planeras till v.6.

Kvarvarande blanketter är i huvudsak redovisningsblanketter som går att använda tillsvidare. Önskar Ni skicka blaketten digitalt, mejla till kff@jonkoping.se. Notera att blanketten måste vara komplett inklusive underskrifter.

Kulturföreningar - ansökan 2018

För kulturföreningar kommer övergång till användning av den digitala föreningsportalen att ske vid senare tillfälle. Kulturföreningarna kommer att få information om detta när det blir aktuellt och när fullmakt från respektive kulturförening behövs. För ansökan om bidrag 2018 gäller reglerna för Föreningsbidrag till kulturföreningar och Kulturbidrag. Kulturföreningarna ansöker om dessa bidrag på blankett på samma sätt som tidigare år.