search
Sök
menu
Meny

Boendeparkering, uppsägning

Här kan du säga upp din boendeparkering. Du kan också säga upp ditt abonnemang för Tullporten.

Uppsägning ska göras senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter abonnemanget ett kvartal till.

Om du vill säga upp din plats till ett månadsskifte inom kommande kvartal måste det göras 30 dagar före kvartalets början.

Exempel: Uppsägning till 1 november (mitt i kvartal 4) ska göras senast den 1 september. Vi skickar då en faktura för bara oktober.