search
Sök
menu
Meny

All självservice

 1. Det finns idag fyra olika typer av abonnemangskort. Gemensamt för alla är att du får ett kort att sätta i bilrutan och en faktura månadsvis eller kvartalsvis. Abonnemangsformer: Boendekort. För dig

 2. Misstänker du att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit i Jönköpings kommun? I formuläret nedan kan du göra en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan kan lämnas

 3. Här har du möjlighet att anmäla kränkning, mobbning och diskriminering inom förskola, skola (från grundskola till vuxenutbildning) och pedagogisk omsorg. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så

 4. Martina Granström, JSS. OS-deltagare i London 2012. Jönköpings kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer, utförda av enskilda utövare eller lag från kommunen. Kommunens föreningar uppmanas att

 5. Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret

 6. Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller t.ex. butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger. Det gäller även verksamheter

 7. För att du ska kunna få en tomt måste du finnas med i kommunens tomtkö. Här kan du registrera dig till tomtkön. Sökande * Förnamn Efternamn Adress Postnummer Postadress Telefon E-post Personnummer

 8. Här kan du anmäla dig till Kulturskolans kurser.

 9. 15 idrottsskolor planeras läsåret 2017-2018 Anmälan till idrottskolan görs via webbformulär. Klicka på den idrottsskola dit ni vill anmäla ert barn och fyll i de efterfrågade uppgifterna. Anmälan

 10. Sista anmälningsdag 2018-02-08 Upptecharklubben för årskurs 2. Jag anmäler mitt barn till: måndag-tisdag kl 9.00 - 12.00 (2 dagars-kurs) Mata vinterfåglar åk 1-4. Jag anmäler mitt barn till: måndag kl

 11. Här anmäler du din förening att delta i föreningsstädet 2018. Anmäl senast den 4 mars. Föreningens namn: * Antal medlemmar (ca): * Vi vill helst städa dessa områden (välj från bif karta nedtill på

 12. Här kan du ansöka om förläggning i skollokaler, lov och helger. Ansökan gäller enbart förläggning/övernattning - inte hyra under dagtid. Föreningen som använder skollokaler för tillfällig förläggning

 13. Du kan anmäla dig till Huskvarna musikklasser genom att fylla i formuläret nedan. Om du hellre vill fylla i en blankett och skicka in till oss, så hittar du den i pdf-dokumentet. Jag vill gå i

 14. När du behöver plats för ditt barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem, så ansöker du här direkt på webben. När du ska ansöka om en plats i förskola, familjedaghem (hos dagbarnvårdare) eller

 15. Ansökan till vuxenutbildning gäller till alla kurser och utbildningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i Jönköping, utom sfi. Du kan söka vuxenutbildning i Jönköping om du är

 16. På ansökningswebben kan du alltid se aktuella studievägar, statistik över antal sökande m.m. På ansökningswebben hittar du alla aktuella studievägskoder. Program, inriktningar, möjlighet att sortera

 17. Som fritidspolitiker är du berättigad vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige. Arvodena delas upp i sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden.

 18. ​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Avlösning i form av

 19. Uppsägning av abonnemang i P-hus ska göras senast 30 dagar före månadskifte. När vi fått din uppsägning skickar vi ett bekräftelsebrev till dig. Om du är innehavare av nyckel innehåller brevet ett

 20. Här kan du beställa ritningar/handlingar ur bygglovsarkivet. I bygglovsarkivet finns handlingar rörande bygglov och anmälan. För de allra äldsta byggnaderna i Jönköpings kommun är det ibland inte

 21. Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping. För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför. Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den

 22. Fikat hämtas i restaurangen. När vill du boka fika (skriv veckodag, datum och tid) * Antal personer Kaffe, antal Te, antal Kall dryck, antal Fralla, antal Enkel fralla Dubbel fralla Önskemål om sort

 23. Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL. Ansökningsblanketterna kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift. Efter underskrift

 24. OBS! Vi byter datasystem för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering 2018. Det innebär en del förändringar, bl.a. försvinner de flesta blanketterna. Läs mer nedan NYHETER! NYHETER!

 25. Om du är intresserad av att bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare

 26. Om du är intresserad av att bli jourfamiljehem kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev ytterligare medsökande (förnamn, efternamn)

 27. Om du är intresserad av att bli kontakfamilj kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Din ålder (minst 25 år) * Ev medsökandes namn (förnamn

 28. Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj för ensamkommande barn och ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Ditt namn (förnamn, efternamn) * Yrke/studerande Ev medsökandes

 29. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 30. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till en person med funktionshinder kan du fylla i en intresseanmälan:

 31. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder (minst 22 år) * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 32. Om du är intresserad av att bli kontaktperson till ensamkommande barn eller ungdomar kan du fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. Yrke Din ålder * Dina fritidsintressen * Din erfarenhet av barn

 33. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 34. Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan. Yrke/studerande: Ålder: Fritidsintressen:

 35. Fyll i ansökan nedan för önskemål om boendeparkering. I formuläret kan du som har e-legitimation installerad på din dator, mobil eller surfplatta göra din ansökan. Observera att e-legitimationen (till

 36. Här kan du säga upp din boendeparkering. Du kan också säga upp ditt abonnemang för Tullporten. Uppsägning ska göras senast 30 dagar före nytt kvartal. Om uppsägningen görs senare fortsätter

 37. Har du boendeparkering i Jönköping eller Huskvarna och har bytt bil? Då ska du anmäla ditt nya registreringsnummer till oss. Förutsättningen för att ändringen ska gå igenom är att villkoren för

 38. Organisationer, föreningar och studieförbund med verksamhet riktad mot seniorer, kan boka lokaler i Seniorernas hus Hyra Restaurangen 50:-/timma Allrummet 40:-/timma En del av allrummet 20:-/timma

 39. Via Bokningscentralen kan föreningar, företag och privatpersoner boka och hyra sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och andra kommunala sport - och fritidsanläggningar. I Jönköpings kommun

 40. Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark? Anmäl dig till oss för att få inbjudan till markanvisningar! Fyll i nedan formulär så skickar vi inbjudan! Företagets namn *

 41. Jönköpings kommun erbjuder båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober. Fasta

 42. Fyll i ansökan nedan för önskemål om att hyra cykelbox vid Jordbrons infartsparkering.

 43. Fyll i intresseanmälan nedan om du vill hyra en plats i cykelgaraget. Vi tar kontakt med dig i god tid med ytterligare information.

 44. Ska du flytta måste du göra en anmälan till oss så du inte står kvar som betalningsansvarig för vatten och avfall. Kontakt Abonnentservice 07:30-09:00 (juni-aug 08:00-09:00), 09:30-12:00, 13:00-14:30,

 45. Här kan du ställa en fråga om du är orolig för ditt barn, i förskolan eller skolan. Din fråga kan handla om barnets hälsa eller lärande och utveckling, vart du ska vända dig för att få hjälp etc. Det

 46. För att göra ansökan om försörjningsstöd behöver du ha varit i kontakt med en socialsekreterare på socialtjänsten och bokat en tid. Inför din ansökan om försörjningsstöd vill vi att du/ni fyller i

 47. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats, och bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn? Fyll då i intresseanmälan

 48. Vill du berika din vardag? Vill du göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Då är du den vi söker! Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyll i överförmyndarämndens

 49. ​Här kan du ansöka om hjälp med hemtjänstinsatserna städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet). Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut

 50. Här kan du som är vårdnadshavare, elev eller lärare logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID. Länkar Efter att du har loggat in väljer du Barnwebben eller Vklass.

 51. Här har du möjlighet att lämna klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 52. Här har du möjlighet att lämna klagomål som gäller maten i skola och förskola. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens

 53. Här har du möjlighet att lämna klagomål kring skolsituationen, om du är elev eller vårdnadshavare. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För

 54. Här har du möjlighet att lämna klagomål på skolskjutsen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i

 55. Här har du möjlighet att lämna klagomål på vuxenutbildningen. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål

 56. Lediga jobb Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe. Alla yrkesområden Anläggningsarbetare Arbetsterapeuter Arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. Bibliotekarier och arkivarier Biståndsbedömare

 57. Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigseln. Formuläret underlättar registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum m.m. Ring handläggaren för bokning och mer

 58. Vem som helst kan nominera ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson till kommunens miljöpris. Priset delas ut till någon som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller

 59. Fyll i formuläret nedan och skicka in ditt förslag till naturvårdspristagare. Vem eller vilka vill du nominera till naturvårdspriset? * Adress till den som nomineras * Telefon och e-post till den som

 60. Beställning av nybyggnadskarta Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta. Läs gärna denna information innan du gör din beställning. Du kan också använda vår blankett

 61. Om du vill beställa ett nytt lösenord för att kunna logga in till Vklass via appen kan du göra det här.

 62. Föreningar som söker aktivitetsbidrag måste hantera sin närvaroregistrering via Internet. Alla föreningar som söker aktivitetsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen, ska fr.o.m. 2018 registrera

 63. Jönköpings kommun delar ut ett pris till en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns

 64. Den som tänker göra upp en påskeld eller valborsmässoeld ska anmäla detta till räddningstjänsten. I formuläret nedan ska du anmäla att du ska anordna en eld. Påskeld ska anmälas senast kl 16:00 på

 65. När du fiskar i Munksjön eller Rocksjön måste du ha ett fiskekort. Sportfiskekortet kostar ingenting och du får det genom att skriva in dina uppgifter i formuläret nedan. Fiskekortet ska därefter

 66. Här kan du ställa dina frågor om bygglov och anmälan enligt PBL i Jönköpings kommun. Du får återkoppling på din fråga inom 5-7 arbetsdagar.

 67. Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare. Socialtjänsten erbjuder stöd, service och behandling inom verksamheterna äldreomsorg,

 68. E-tjänst för att lämna in ansökan om bygglov till bygglovsavdelningen i Jönköping.

 69. NYHET! Läs utsänd information till föreningen via mejl från 15 december 2017 om att söka bidrag. Informationsträffar om det nya systemet och dess funktioner genomförs 5 respektive 7 februari kl. 18.30

 70. Ansökan Här kan du ansöka om olika typer av serveringstillstånd, via vår e-tjänst, se länk nedan. Stadigvarande serveringstillstånd Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt

 71. ​Här kan du ansöka om trygghetslarm om du är yngre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (yngre än 80 år), ansökan som ligger

 72. ​Här kan du beställa trygghetslarm om du är äldre än 80 år. Antingen använder du formuläret nedan eller så fyller du i och skriver ut pdf-filen Trygghetslarm (över 80 år), beställning som ligger under

 73. Fastighetsägare eller allmänhet, som vill att naturmark ska gallras, eller att träd på kommunens mark ska tas ned, kan lämna önskemål om det i vårt formulär. Du kan också välja att ringa Kontaktcenter

 74. Här kan du checka ut från kommunens P-hus om biljettautomaten inte fungerar. Vid fel på biljettautomaterna erbjuder vi ett formulär här, för utcheckning.

 75. Registrera mätarställningen på din vattenmätare. Logga in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer. Har du ett organisationsnummer lägger du till 2 valfria siffror

 76. Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydds kontoret innan du börjar installationen. Prata alltid med dina närmaste grannar så