search
Sök
menu
Meny

Om webbplatsen

Målet för webbplatsen är att vara en central plats för information om Jönköpings kommun.

Primär målgrupp är medborgare i Jönköpings kommun. Webbplatsen vänder sig även till:

  • näringslivet
  • presumtiva invånare
  • studenter
  • besökare och turister

Webbplatsen ska vara till största möjliga nytta för besökaren och ge saklig information om kommunen.

Kontakterna och kommunikationen mellan kommunen och omvärlden ska underlättas.