search
Sök
menu
Meny

Stöd för dig som har problem med alkohol och droger

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol och droger. Kontakta oss på missbruksvården för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Missbruksvården ger insatser för dig som har fyllt 20 år.

Kostnadsfri hjälp

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem.

Junepol, behandling för dig med missbruksproblem

Vi på Junepol kan erbjuda dig rådgivning, vägledning och behandling.

Du kan bland annat få hjälp med

  • Återfallsprevention, individuellt eller i grupp.
  • Haschavvänjningsprogram.

Junepol erbjuder också stöd till dina anhöriga. Det kan vara något eller några enskilda samtal, parsamtal eller familjesamtal.

För dig som har problem med spel om pengar erbjuder vi spelprogram, individuellt eller i grupp.

Kontakta Junepol om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten.

‌Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

Telefontid

E-post

Myntgatan 7
(samma ingång som Arkitektkopia)
553 32 Jkpg

Tfn 036-10 58 62

måndag-fredag kl 08.00-08.30 samt
måndag, onsdag och fredag kl 13.00-14.00

junepol@
jonkoping.se

Slottsgruppen, behandling för dig med missbruksproblem

Slottsgruppen erbjuder behandling enligt Minnesotamodellen.

Minnesotamodellen utgår från att beroendet är en obotlig, men behandlingsbar, sjukdom som drabbar människan på alla plan; fysiskt, psykiskt, mentalt och själsligt. Alkohol- och drogberoende är en familjeproblematik som påverkar alla i den beroendes omgivning.

Behandlingen pågår i 1 år och omfattar gruppbehandling under 8 veckor på heltid, därefter efterbehandling under 44 veckor, en eftermiddag per vecka.

Anhörigprogram

Under behandlingen erbjuder vi ett anhörigprogram med målet att öka kunskapen och lyfta av den skuld och skam som ofta begränsar anhörigas liv. Vi erbjuder även något eller några enskilda samtal, parsamtal eller familjesamtal för dig som är anhörig.

Du som är anhörig kan kontakta oss på Slottsgruppen för att få hjälp med hur du ska göra för att motivera till behandling.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten.

Telefontider måndag-torsdag
08.30-09.00

E-post slottsgruppen@jonkoping.se

Namn och e-post

Telefon

Maria Eibler

 Tfn 036-10 69 70

Linda Brinjak

Tfn 036-10 81 34

Mikael Karlsson

Tfn 036-10 26 87

Mobila teamet - för dig med missbruksproblematik och en instabil social situation

På Mobila teamet får du som, utöver alkohol- eller drogproblem, har en instabil social situation individuellt anpassade motivations-, stöd- och behandlingsinsatser.

Beslut

För stöd från Molbila teamet behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Kontakta oss i Mobila teamet

Tfn 036-10 29 77

Länkar

Mer om Mobila teamet

Retur - stöd till arbete för dig med missbruksproblem

Retur erbjuder arbetspraktik i en drogfri miljö för att förbereda dig för att arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden.

Stöd till egen försörjning

Du kan erbjudas allt från arbetsinriktad rehabilitering 2-3 timmar per dag, till arbetsträning 8 timmar per dag. Planeringen är individuell och målet är att du ska få stöd till egen försörjning.

Anpassade arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna anpassas för dig och kan vara inom industri, lokalvård, kök och lager/logistik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att demontera elektronik från sortergårdar. Den demonterade elektroniken säljs sedan vidare.

På Retur finns även möjlighet för dig att träna på vårt gym för att stärka den fysiska hälsan.

Beslut

För stöd från Retur behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Returs öppettider är vardagar mellan 7.00–16.00.

Kontaktuppgifter

Namn och e-post

Telefon

Peter Gudbrand

Tfn 036-10 21 75

EOS - sysselsättning för dig med missbruksproblem

Behöver du en sysselsättning i en drogfri miljö och söker en social gemenskap? Eos kan erbjuda dig en daglig sysselsättning med meningsfulla aktiviteter.

Ett exempel på vad du kan göra på Eos är att demontera elektronik. Sysselsättningen kan anpassas till vad du behöver och lokalen finns på Ekhagen samt i ett torp på Klämmestorps kvarn.

Inom Eos finns också möjlighet till sociala aktiviteter, till exempel utflykter, idrottsevenemang och fisketurer.

Öppettider är vardagar mellan 7.00-16.00.

Beslut

För stöd från Eos behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare. 

Kontaktuppgifter till Eos

Namn och e-post

Telefon

Nina Gabrielsson

Tfn 036-103022

Bo Ljungqvist

Tfn 036-102174

Bop-teamet, för dig med beroende och en svår psykiatrisk sjukdom

Har du en svår psykiatrisk sjukdom och problem med alkohol eller droger? Behöver du hjälp att samordna de insatser som du får?

BOP erbjuder dig samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken.

Länkar

BoP-teamet

Bruksborg och andra behandlingshem för dig med missbruksproblem

Om du har ett missbruksproblem och behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge så finns det behandlingshem.

Länkar

Behandlingshem

Kontakt

Missbruksvårdens mottagning
Tfn 036-10 69 57

Telefontider:
måndag-tisdag kl. 10.00-12.00
onsdag kl. 13.00-14.30
torsdag-fredag kl. 10.00-12.00 

Akut hjälp: Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.