search
Sök
menu
Meny

EOS, Elektronik och sysselsättning

På EOS finns 16 platser med sysselsättning i en drogfri miljö. Fokus är på social gemenskap och det vardagliga.

Vi har tydliga regler för drogfrihet och med individuella genomförandeplaner, väl anpassade till nationella riktlinjer och fastslagna ärenderutiner inom missbruksvården.

Vid en inskrivning ansvarar uppdragsgivaren för att uppdraget är tydligt beskrivet med syfte, målsättning och uppföljningstid.

EOS är främst en resurs till socialtjänstens missbruksvård.

Verksamheten finansieras med kommunala medel och är avgiftsfri för våra uppdragsgivare.

Verksamheten är miljöcertifierad.

Målsättning

Vi kan erbjuda daglig sysselsättning och planeringen är individuell för varje klient. Syftet med sysselsättningen är att erbjuda en meningsfull aktivitet och ett socialt sammanhang att ingå i.

Arbetsmetod

Sysselsättningen individanpassas efter klientens förmåga och kan t.ex. vara inom elekronikdemontering, kök data, renovering och odling utomhus. För klienter med beroendeproblematik kan vi även erbjuda en kurs i återfallsprevention. Förhållningssätt och samtalsmetod grundas på motiverande intervju, MI.

Inom ramen för sysselsättning finns utrymme för sociala aktiviteter såsom utflykter, idrottsevenemang eller fisketurer.m.m

Öppettider är vardagar mellan 7.00-16.00.

Personal

2 arbetsinstruktörer.

Postadress

EOS
Kungsängsvägen 5
554 56 Jönköping

Kontakt

Nina Gabrielsson
Tfn 036-103022

Bo Ljungqvist
Tfn 036-102174