search
Sök
menu
Meny

Bli jourfamilj till barn och ungdomar

Som jourfamilj tar du emot barn i ditt hem under en begränsad tid.

Barnets skyddsbehov kan behöva utredas och barnets föräldrar kan vara unga och osäkra i den nya rollen som mamma och pappa och behöver stöd. Föräldrarna kan ha svårt att utföra sina uppgifter på grund av missbruksproblematik, psykisk ohälsa, utvecklingsförsening och behöver därför utredas mer.

Vi söker dig som

  • Har erfarenhet av barn och ungdomar genom förvärvsarbete/familjehemsvård.
  • Bor i närheten av Jönköping, vilket för barn och föräldrar underlättar kontakt med förskola, skola och övrigt nätverk.
  • Har tid, engagemang och möjlighet att fokusera på barnets och föräldrarnas livssituation.
  • Har en vilja att utveckla dina kompetenser och som har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är öppen för nya utmaningar.

En av er i jourfamiljehemmet ska ha huvudansvaret för de placerade och ska avstå från förvärvsarbete under uppdragstiden.

Samarbete med socialtjänsten

Arbetet som jourfamiljehem sker i nära samarbete med socialtjänsten i Jönköpings kommun. Ni erbjuds regelbunden grupphandledning tillsammans med andra jourfamiljehem samt individuell handledning.

Arvode och semester

Arvodesersättning i form av förlorad arbetsinkomst och omkostnadsersättning utbetalas varje månad. I uppdraget ingår fem veckors semesterledighet.

Har du och din familj, tid, plats, engagemang och dessutom trivs med att vara hemma är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Leif Åkerlund
Tfn 036-10 68 68