search
Sök
menu
Meny

Demensteamet

I demensteamet arbetar demenskonsulenter med olika kompetens, exempelvis

Beteendevetare
Sjuksköterska
Silviasjuksköterska
Silviasyster
Arbetsterapeut

Vi ger råd och stöd till personer med demenssymtom/demenssjukdom,
anhöriga och personal inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun angående demenssjukdomar.

Kontakt

Kommunens kontaktcenter

036-10 50 00

demensteamet@jonkoping.se