search
Sök
menu
Meny

Höjning av maxtaxa för omsorg

Från och med 2018 följer även Jönköpings kommun avgiften till den nationellt satta maxtaxan

Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2018 följa det nationella taket för maxtaxa och är från och med 1 januari 2018 2 044 kr/månad.

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagen.

8 kap. 5 §6

Den enskildes avgifter får:

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,

Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2016.

Publicerad: 2018-01-12 11.06