search
Sök
menu
Meny
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

Arbetsställe
Administration, ekonomi, juridik
Kanslienheten
26 feb
Funktionshinderomsorgen, Resurspoolen
19 feb
Stadskontoret
26 feb
Avd. Staben/Personal o Kansli
26 feb
Löneservice
26 feb
IFO, Barn och ungdom Familjehemssektionen
18 feb
HR-enheten
6 mar
Biblioteken i Jönköpings kommun
19 feb
Bygg och anläggning
Avd. Vatten & Avlopp/Nät
11 mar
Södra Munksjön Utvecklings AB
23 feb
Chefer och verksamhetsledare
Erik Dahlbergsgymnasiet
25 feb
Gränna skolområde
28 feb
Socialförvaltningen
15 apr
Försäljning, inköp, marknadsföring
Gränna hamnkontor
11 mar
Kontaktcenter
19 feb
Hotell, restaurang, storhushåll
Bäckadalsgymnasiet
23 feb
Äldreomsorgen
8 mar
Socialförvaltningen
16 apr
Hälso- och sjukvård
Hälso och sjukvårdsfunktionen
25 feb
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
28 feb
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Socialförvaltningen
16 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
22 apr
Socialförvaltningen
16 apr
Kristinedals demensboende
19 feb
Installation, drift, underhåll
Teknisk service/verkstad
4 mar
Badanläggningarna
7 mar
Avdelning Idrott och Förening
28 feb
Kultur, media, design
Stadsbiblioteket Jönköping
23 feb
Naturbruk
Avd. Gatu o Park/Mark o Parkservice/Lekplats
18 mar
Pedagogiskt arbete
Österängsskolans särskola
19 feb
Munksjöstadens förskola, Junebäckens förskoleområde
28 feb
Österängsskolan
19 feb
Lustigkullens fo
4 mar
Rosenlunds skolområde F-6
18 mar
Lekeryds Fo
28 feb
Järsnäs förskola Lekeryds Fo
4 mar
Österängsskolans särskola
19 feb
Ekhagsskolan
18 feb
Barnarpsskolan
28 feb
Barnarpsskolan
28 feb
Brodalsskolan
25 feb
Brodalsskolan
25 feb
Österängsskolan
19 feb
Österängsskolan
19 feb
Ljungarumsskolan 7-9
18 feb
Stadsgårdsskolan
4 mar
Alfreda Dalins skolområde
4 mar
Råslätts so
18 feb
Barnarps skolområde
28 feb
Torps skola
4 mar
Tenhults so
11 mar
Tenhults so
11 mar
Flahultsskolan
18 feb
Rosenlundsskolan F-6
4 mar
Slättenskolan
25 feb
Brodalsskolan
25 feb
Österängsskolans särskola
19 feb
Österängsskolans särskola
19 feb
Österängsskolan
19 feb
Tenhults so
11 mar
Kålgårdsskolan
25 feb
Kålgårdsskolan
4 mar
Sanering och renhållning
Miljöhantering i Jönköping
25 feb
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
31 mar
Miljöhantering i Jönköping
18 feb
Socialt arbete
IFO, Barn och ungdom Söder
18 feb
Funktionshinderomsorgen, Daglig verksamhet
11 mar
Funktionshinderomsorgen, Lindens dagliga verksamhet
4 mar
Individ och familjeomsorg
21 mar
Österängsskolan
19 feb
Avdelning Ung Fritid
30 apr
Funktionshinderomsorgen
28 feb
Kungsgatans gruppbostad, Huskvarna
28 feb
Servicebostad Brunnsgatan 25
6 mar
Säkerhetsarbete
Stadsgårdsbadet
25 feb
Tekniskt arbete
Översiktlig planering
4 mar