search
Sök
menu
Meny
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

Arbetsställe
Administration, ekonomi, juridik
Kanslienheten
6 maj
HR-enheten, Stadshuset i Huskvarna
13 maj
Avd. Vatten & Avlopp/Va-nät drift o anläggning
1 maj
HR-enheten
22 apr
Juridiska avdelningen
27 apr
Utredningsenheten
23 apr
IFO, Försörjningsstöd
3 maj
Bygg och anläggning
Avd. Vatten & Avlopp/Va-nät drift o anläggning
1 maj
Bygglovavdelningen
1 maj
Avd. Gatu o Park/Mark o parkservice/Mark och anläggning
6 maj
Avd. Fastighet/Fastighet- och byggservice
22 apr
Chefer och verksamhetsledare
Kålgårdsskolan
26 apr
IT-avdelningen
7 maj
Avd. Gatu & Park
13 maj
Avd. Gatu & Park
13 maj
Äldreomsorgen, Kärrhökens, Österrängens och Öxnebackas äldreboende
23 apr
Bäckadalsgymnasiet
29 apr
Bäckadalsgymnasiet
27 apr
Hovslätts skolområde
22 apr
Data/IT
Barn- och elevhälsoenheten
30 apr
Enheten för informationssystem och säkerhet
1 maj
IT-avdelningen
4 maj
Hotell, restaurang, storhushåll
Café Hoven
22 apr
Städ o Konferens/Rosenlunds Herrgård/Café
22 apr
Sanda Utbildningscentrum
9 maj
Socialförvaltningen
16 maj
Hälso- och sjukvård
Barn- och elevhälsoenheten
30 apr
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
6 maj
Barn och elevhälsoenheten
31 maj
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
26 apr
Funktionshinderomsorgen
30 apr
Kastanjegårdens träffpunkt
2 maj
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
6 maj
Socialförvaltningen
16 maj
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
6 maj
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
6 maj
Socialförvaltningen
16 maj
Äldreomsorgen, Områdespool Ä2
25 apr
Solstickegatans äldreboende
9 maj
Äldreomsorgen, Öxnehaga
7 maj
Äldreomsorgen
10 maj
Äldreomsorgen, Västerhäll Tenhult
30 apr
Installation, drift, underhåll
Avd. Vatten & Avlopp/VA-verk/Häggeberg
6 maj
Avd. Fastighet/Fastighet- och Byggservice
22 apr
Avd. Fastighet/Fastighet- och byggservice
1 maj
Bäckadalsgymnasiet
30 apr
Avd. Fastighet/Städ o Konferens/Budcentralen
1 maj
Kultur, media, design
Närbiblioteken i Jönköpings kommun
30 apr
Gränna bibliotek
30 apr
Naturvetenskapligt arbete
Miljö-och hälsoskyddskontoret
26 apr
Pedagogiskt arbete
Kulturskolan
29 apr
Pedagogisk Omsorg, Jönköpings kommun
29 apr
Attarpsskolan F-6
1 maj
Kålgårdsskolan
13 maj
Huskvarnabergets förskoleområde
25 apr
Norrängens förskoleområde
29 apr
Fiskgjusens FO
1 maj
Gränna förskoleområde
22 apr
Smedbyns fo
16 maj
Ljungarums Förskoleområde
22 apr
Tabergs förskoleområde
22 apr
Hovslätts skolområde
6 maj
Oxhagsskolan
13 maj
Kålgårdsskolan
29 apr
Barnarps förskoleområde
24 apr
Bäckalyckans förskoleområde
27 apr
Ekhagsskolan
22 apr
Barnarps skolområde
8 maj
Per Brahegymnasiet
29 apr
Per Brahegymnasiet
29 apr
Gräshagens skolområde
22 apr
Råslätts skolområde
22 apr
Ljungarumsskolan 7-9
13 maj
Ribbaskolan, Gränna
30 apr
Attarpsskolan
1 maj
Öxnehaga skolområde
13 maj
Råslätts skolområde
1 maj
Ribbaskolan, Gränna
22 apr
Flahultsskolan
13 maj
Hovslätts skolområde
6 maj
Barnarps skolområde
1 maj
Norrängsskolan
6 maj
Hovslätts skolområde
6 maj
Ljungarums skolområde F-6, Strömsbergsskolan
2 maj
Dalviks skolområde
30 apr
Flahultsskolan
6 maj
Rosenlundsskolan F-6
6 maj
Brodalsskolan
6 maj
Kålgårdsskolan
29 apr
Junedalsskolan
11 maj
Nyarpsskolan
29 apr
Flahultsskolan
13 maj
Kålgårdsskolan
29 apr
Kålgårdsskolan
6 maj
Attarpsskolan F-6
1 maj
Österängsskolan
7 maj
Kålgårdsskolan
29 apr
Talavid So
29 apr
Lekeryds skolområde
6 maj
Lekeryds skolområde
6 maj
Lekeryds skolområde
6 maj
Rosenlunds skolområdet F-6
6 maj
Torps skola-Bankeryd
1 maj
Attarpsskolan
1 maj
Örserumsskolan, Ölmstads skolområde
30 apr
Gränna skolområde
29 apr
Barn- och elevhälsoenheten
30 apr
Gränna skolområde
22 apr
Bymarkens skolområde/Hisingstorpsskolan och Vätterslundsskolan
30 apr
Bäckadalsgymnasiet
25 apr
Attarps so 7-9
29 apr
Rosenlundsskolan 7-9
6 maj
Gränna skolområde
29 apr
Södergårdsskolan
26 apr
Tabergs förskoleområde
22 apr
Lustigkullens fo
6 maj
Kålgårdsskolan
27 apr
Attarpsskolan F-6
1 maj
Torps skola (Bankeryd)
1 maj
Per Brahegymnasiet
22 apr
Sanering och renhållning
Avd. Fastighet/Städ o Konferens
31 aug
Socialt arbete
Arbetsmarknadsavdelningen
22 apr
Myndighetsenheten
30 apr
Arbetsmarknadsavdelningen
30 apr
Flahultsskolan
6 maj
Funktionshinderomsorgen
3 maj
Barn- och elevhälsoenheten
30 apr
Arbetsmarknadsavdelningen
1 maj
Funktionshinderomsorgen, resurspoolen
25 apr
Sektionen för ensamkommande barn och unga
6 maj
Per Brahegymnasiet
22 apr
Talavidskolan och Torpaskolan
30 apr
IFO, Missbruksvården
3 maj
Försörjningsstöd, Råslätt
25 apr
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, barn och ungdom
13 maj
Funktionshinderomsorgen, Enskilt hem
2 maj
Funktionshinderomsorgen, Pärlans dagliga verksamhet
1 maj
Tekniskt arbete
Avd. Mark o Exploatering/Mark
9 maj