search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Förstelärare i förskolan

#LI-priority
FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsUtbildningsförvaltningen
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100
Tillträdesdag2019-08-01
Sista ansökningsdag2019-01-31
Referensnr19-60-0043
Publicerad2019-01-10
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100
Tillträdesdag
2019-08-01
Sista ansökningsdag
2019-01-31
Referensnr
19-60-0043
Publicerad
2019-01-10

Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker utbildningsförvaltningen 20 stycken förstelärare till förskolan. Förstelärare i förskolan anställs tillsvidare på centrala utbildningsförvaltningen, med tillhörighet chef förskola. Förstelärare i förskolan tjänstgör på 3-års förordnande på av chef förskola utsedd förskoleenhet. Tjänsten utvärderas var tredje år, den kan då förlängas eller placeras på annan förskola. Tjänsterna som förstelärare prioriteras för att sträva mot en likvärdig utbildning. 

Arbetsuppgifter
Utöver förskollärarens ordinarie uppdrag ska förstelärare i förskola på förskolechefens uppdrag stödja medarbetarna i det dagliga pedagogiska arbetet med barnen. Detta innebär att förstelärare i förskolan ska:

 • vara en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet och genom sin egen praktik visa goda exempel,
 • initiera och driva utveckling av undervisningen,
 • medverka till att förskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att vara omvärldsorienterad och hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning,
 • leda reflektioner kring den pedagogiska verksamhetens innehåll, utveckling och barns lärande,
 • leda processer som utvecklar kollegialt lärande på den egna enheten,
 • aktivt delta i nätverk för att utveckla kollegialt lärande samt likvärdighet inom kommunen,
 • ansvara för att i samarbete med arbetslag och ledningsgrupp följa upp och analysera det pedagogiska arbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet,
 • kvalitetssäkra introduktionsperiod för nya medarbetare på enheten.

Kompetenskrav
Krav på förstelärare i förskolan i Jönköpings kommun:

 • Legitimerad förskollärare,
 • genom dokumentation redovisar minst fyra års väl vitsordat arbete inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i förskolan,
 • uppvisar särskilt god förmåga att ansvara och verka för att verksamheten utformas i enlighet med förskolans läroplan och övriga styrdokuments mål och intentioner,
 • visar dokumenterad förmåga att utveckla undervisningen i förskolan,
 • har dokumenterad erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsarbete.

Övrigt
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
CV, Lärarlegitimation, Examensbevis, Studieintyg och utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare erhålls på efterfrågan hos maria.sparf@jonkoping.se

Upplysningar
Maria Sparf, utvecklingsstrateg, maria.sparf@jonkoping.se, 036-102423
Peter Lindström, chef för förskola, peter.lindstrom@jonkoping.se, 036-105403
Fackliga representanter
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.