search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Fritidsassistent 3 platser

FörvaltningKultur- och fritidsförvaltningen
ArbetsplatsAvdelning Ung Fritid
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100%
Tillträdesdag20190101 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2018-11-23
Referensnr18-42-0029
Publicerad2018-11-09
Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Arbetsplats
Avdelning Ung Fritid
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100%
Tillträdesdag
20190101 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2018-11-23
Referensnr
18-42-0029
Publicerad
2018-11-09

Arbetsplatsbeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens öppna fritidsverksamhet och för fritidsgårdar i 10 geografiska fritidsområden.

Den främjande öppna verksamheten ska vara central i Ung Fritids verksamhet. Den ska under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars umgänge och aktiviteter på den fria tiden. Avdelningens verksamhet ska upplevas som attraktiv av ungdomar i åldern 10 – 25 år med fokus på 10 -19 år, där de oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller religiös tro ska kunna mötas på lika villkor.

Avdelningens verksamhet ska präglas av ett positivt umgängesklimat med öppenhet och mångfald som viktiga faktorer där utrymme skall ges för ungdomarnas egna möten och positiva fritidsaktiviteter. Under fria former ska ungdomar stimuleras till att förverkliga sina fritidsintressen så att de stärker och berikar utveckling och välbefinnande.

Arbetsuppgifter
Leda, samordna, utveckla och stimulera barn och ungdomars fritidsaktiviteter i fritidsområdet.Målgrupp är barn och ungdomar i åldern 10-25, med särskilt fokus på åldern 10-19 år. Som fritidsassistent på våra mötesplatser har du som uppdrag att skapa möjligheter för ungdomars utvecklande av självkänsla och identitet.

Den övergripande metoden är personalens bemötande och coachande förhållningssätt. Våra mötesplatser är arenor där deltagarna upplever att de har inflytande över resursernas fördelning i verksamheten och kan vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter. Alla ska kunna delta på lika villkor och därför prioriteras jämställdhets- och mångfaldsarbetet högt.

Fritidsassistenter arbetar också med uppsökande verksamhet på skolor och med föreningar med olika former av områdesanknutna projekt i fritidsområdet samt även kommunövergripande projekt och verksamheter.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, såsom fritidsledare, fritidspedagog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du är självständig och har en god förmåga att kommunicera. Då ett gott bemötande är en självklarhet inom verksamheten, söker vi dig med god förmåga i relationskapande och samarbete och att du har en positiv inställning. Det är en förutsättning att du är flexibel och har lätt för att strukturera upp situationer och är stabil. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj belastningsregister för (Skola, förskola eller barnomsorg).Om det blir aktuellt med en anställningsintervjuv önskar vi utdraget i ett oöppnat kuvert.

Vi erbjuder bland annat: 
 - Gratis bad och träning på förvaltningens badanläggningar 
 - Rabatt på länstrafikens årskort och biobiljetter 
 - Förmånscykel (genom bruttolöneavdrag)
 - En trivsam arbetsmiljö

Övrigt
Tjänsten innebär även arbete på obekväm arbetstid.
Vi har röfri arbetstid/anläggning. 

Vi kallar på intervjuv löpande under ansökningstiden.

Upplysningar
Enhetschef, Linda Jansson tel. 036- 10 63 38
Enhetschef, Anders Jaldenius tel. 036- 10 69 40
Vision, Maria Carlsson tel. 036-10 57 01

Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.
Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, offentlig utsmyckning och kultur för barn och ungdom.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.