search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsinsatser, jobbtorg, Enter, företagsgrupp m.m.

För att minska utanförskap och bidragsberoende bland kommunens invånare arbetar kommunen med olika typer av arbetsmarknads­insatser.

Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknad­sinsatser men Jönköpings kommun har ett stort intresse att påverka och samarbeta kring detta.

Målet är att tillsammans med arbetsförmedlingen stödja personer till arbete eller utbildning. För att nå dit är det avgörande med samverkan med kommunens förvaltningar, andra myndigheter och övriga parter på arbetsmarknaden.

Grupper som prioriteras är de som har svårare att konkurera på arbetsmarknaden t.ex. ungdomar, utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsavdelningen, AMA

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har uppdraget att samordna och genomföra kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknadsavdelningen fungerar som komplement och samarbetspartner till  Arbetsförmedlingen. Målet är att stödja kommunens invånare till arbete eller studier.

För att delta i Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet blir du hänvisad via din socialsekreterare eller arbetsförmedlare. Undantaget är sommarjobb och feriepraktik där du ansöker direkt via webben.

AMA arbetar med att stödja arbetslösa personer till förbättrade chanser på arbetsmarknaden. Insatserna AMA arbetar med är:

  • Rusta
  • Arbetsträning
  • Arbetspraktik
  • Projekt
  • Arbetsmarknadsanställning
  • Sommarjobb och feriepraktik  

Stora delar av verksamheten bedrivs på Grännavägen 22 i Huskvarna. Där finns bland annat jobbtorg och flera praktiska verksamheter. Vi har även verksamhet på Klämmestorp, Skeppsbron, Brunstorp.

Arbetsmarknadsavdelningens Företagsgrupp

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har en företagsgrupp. Deras uppdrag är att matcha deltagare till praktik eller arbete i näringslivet.

För att förbättra möjligheterna till arbete för deltagarna på AMA arbetar företagsgruppen främst med att bygga nätverk, hitta praktikplatser samt dolda jobb.

Vi besöker gärna dig som företagare för att se din verksamhet och vilka möjligheter som finns för samarbete. Om ni vill ta emot en praktikant får ni träffa personen tillsammans med oss och gå igenom förutsättningarna och syftet med praktiken.

Enter

Enter är ett samarbete mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Jönköpings län kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Enter vänder sig till personer 18-64 år men prioriterar personer 18-29 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning. Man ska tro att det finns en arbetsförmåga att bygga på inom ett år på minst 25 %. Personen ska vara bosatt i någon av de medverkande kommunerna, uppbära offentlig försörjning och ha stort behov av samordnade insatser från flera av aktörerna.

Målet med Enter är att stödja deltagarna att hitta hållbara lösningar som innebär en bättre hälsa, så de kan gå vidare mot arbete eller studier eller, när det inte är möjligt, rätt försörjning.

Alla aktörer i Enter har ett gemensamt ansvar för deltagarens situation och inriktningen att de lösningar som hittas är hållbara långsiktigt.

Den som vill delta i Enter skriver en ansökan tillsammans med handläggare eller annan kontaktperson hos någon av huvudmännen. Ansökan finns på samordningsförbundets hemsida.

Länkar

Samordningsförbundet södra vätterbyggden för mer information om Enterlänk till annan webbplats

Jobbtorg

Jobbtorg är kommunens insats för arbetslösa. På jobbtorg får du stöd i att söka arbete och vägledning till studier.

För att ta del av Jobbtorgs tjänster blir du hänvisad via din socialsekreterare eller arbetsförmedlare samt.

Jobbtorg är ingången till kommunens arbetsmarknadsinsatser. Tillsammans med en arbetskonsulent görs en individuell plan för insatser och aktiviteter. Målet är att du ska nå egen försörjning.

Jobbtorg har sina lokaler på Grännavägen 22 A i Huskvarna, parallellt med E4:an. Om du åker buss tar du dig enklast hit med buss 101 mot Gränna eller buss 1 mot Huskvarna.

Dokument

Informationsblad: Jobbtorgöppnas i nytt fönster (pdf, 407.1 kB)

R-Företagen

AMA är tillsammans med näringslivsavdelningen i Jönköpings kommun med i R-Företagen som är ett nätverk för att förena affärer och företagande med ett etiskt tänkande och förhållningssätt.

Kontakt

Rickard Boson
Arbetsmarknadschef
Tfn 036-10 61 61