search
Sök
menu
Meny

Samverkan inom miljömålsarbete

Vy över träd och sjö.

I miljömålsarbetet samverkar Jönköpings kommun med en rad olika internationella, nationella, regionala och lokala organisationer och aktörer.

Ålborg-åtaganden

I oktober 2007 skrev Jönköpings kommun under Ålborg-åtagandena. Dessa kan ses som ett svar på de utmaningar vi står inför och det ansvar vi måste ta för en hållbar utveckling. Jönköpings kommun gjorde en lägesrapport efter att åtagandena undertecknats, se länk nedan.

Länkar

European Sustainable Citieslänk till annan webbplats

Lägesrapport Aalborg-åtaganden för hållbar stadsutvecklingöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet engagerar lokala och regionala aktörer som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. Målet är att som lägst uppfylla EU:s mål att senast år 2020 minska CO²-utsläppen med 20 %.

Länkar

Borgmästaravtalet för klimat och energilänk till annan webbplats

Biosfärsområde

Ett biosfärområde är ett område som ingår i Unescoprogrammet Man and Biosphere Programme (MAB). Man and Biosphere Programme inrättades 1970 för att förbättra relationen mellan människa och miljö. Totalt finns det 610 biosfärområden i 117 länder (2012).

Länkar

Östra vätterbranterna, ett biosfärområde

Earth Hour

Earth Hour är världens största klimat-manifestation. Under en timma i mars varje år, släcker miljontals människor lamporna för att visa att det är dags att ta klimatfrågan på allvar. Världsnaturfonden, WWF, ligger bakom och manifestationen startade 2007 i Australien.

Länkar

WWF Earth Hour för kommunerlänk till annan webbplats

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och vara pådrivande i det nationella klimatarbetet.

Klimatkommunerna ska sprida information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höja kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna ska även arbeta för internationella samarbeten samt ha kontakter med liknande nätverk i andra länder.

Länkar

Klimatkommunernalänk till annan webbplats

Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Den verkar i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Länkar

Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats

Klimatrådet

Jönköpings kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av länsstyrelsen. Kommunen finns representerad i Klimatrådet och dess olika grupper. Jönköpings kommuns representant i klimatrådet är kommunalråd Ann-Marie Nilsson.

Länkar

Klimatrådetlänk till annan webbplats

Miljöresurs Linné

Lokala samarbeten

En löpande dialog förs i olika sammanhang med företag, organisationer och invånare i Jönköpings kommun. Exempel på sådan dialog är den referensgrupp som är kopplad till det årliga arbetet med "Program för hållbar utveckling – miljö".