search
Sök
menu
Meny

Jönköpings kommuns värdegrund

Jönköpings kommun strävar efter att alla garanteras lika behandling i kommunens verksamheter. Utgångspunkten är en gemensam värdegrund.

Kommunfullmäktige har antagit en gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och en modell för kommunens värdegrundsarbete.

Värdegrunden bygger på de mänskliga rättigheterna, som är antagna av FN:s medlemsländer gemensamt. Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. I Jönköpings kommun finns ett särskilt nätverk som arbetar för samverkan och utveckling av de mänskliga rättigheterna. Läs mer på sidan om Mänskliga rättigheter som är länkad i menyn.

Kommunens gemensamma värdegrund består av tre punkter:

Jönköpings kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för alla människors lika värde. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.
Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Det kräver att både kommunen och medborgarna tar ansvar för att göra Jönköping till en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna.
Kommunens verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet.
Kommunens arbete med värdegrundsfrågor ska i huvudsak ske utifrån de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen.