search
Sök
menu
Meny

Statistik och utredningar

Pärmryggar med text.

Statistik om Jönköping finns bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under e-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta, Fickfakta och Statistisk årsbok

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen. Utredningsenheten ger årligen ut foldern Fickfakta vilken även finns för nedladdning. Uppgifter i form av tabeller och diagram ur Statistisk årsbok  finns att ladda ner från vår Statistikdatabas med tabeller.  Äldre årsböcker finns under länken Statistisk årsbok.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter. Nyhetsbrevet publiceras i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under E-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Folkmängd 2018-09-30

138 971

Befolkning 2017


Folkmängd 2017-12-31

137 481

Befolkningstäthet (inv/km²)

93

Folkökning

2 184

Födda

1 615

Döda

1 202

Inflyttade

7 341

Utflyttade

5 592

Bostäder 2017


Flerbostadshus

39 831

Småhus

25 158

Övriga hus

1 289

TOTALT

66 278

Sysselsättning 2017


Antal sysselsatta*

75 517

Inpendling

14 444

Utpendling

8 793

Förvärvsfrekvens  kvinnor (20-64 år, %)

80,7

Förvärvsfrekvens  män (20-64 år, %)

83,3

Förvärvsfrekvens  totalt (20-64 år, %)

82,0

Yta


Landareal (km²)

1 480

*Förvärvsarbetande dagbefolkning. Samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30