search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-06-24
  Granskning - Detaljplan för skola och förskola på Månsarp 1:60 m.fl. Månsarp, Jönköpings kommun.  
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en ny förskola, och i förlängningen utbyggnad av Månsarpsskolan.
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13 juni
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-21
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 18 juni 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde 
  den 18 juni 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-06-20
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 11 juni
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 juni är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 juni 2019
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 juni 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-13
  Paragraferna 246-303 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni 2019 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 11 juni 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 11 juni 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 10 juni 2019
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 10 juni 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Protokoll från valnämndens sammanträde 10 juni 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 10 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 11 juni 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 11 juni 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 5 juni 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 5 juni 2019 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 12 juni 2019
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 12 juni 2019 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 3 juni 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 3 juni 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-10
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2019-06-10
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 21 maj 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 21 maj 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-07
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 4 juni 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 4 juni 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-07
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers extra sammanträde den 5 juni 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers extra sammanträde den 5 juni 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-07
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-04
  Samråd - Ändring av detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen (etapp 2)
  Syftet med ändringen är att möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning av garage samt ta bort u-område då ny projektering förlägger ledning i nytt läge.
  Läs mer
 • 2019-06-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-06-04
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 28 maj 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 28 maj 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Samråd - Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl, Jönköpings kommun.
  Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 maj
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 maj 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj 2019
  Paragraf 51 Miljöpris, från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag kontakta miljö- och hälsoskyddsnämndens diarium på e-postadress miljo@jonkoping.se.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor