search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-02-16
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingssutskotts sammanträde 6 februari
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 8 januari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-14
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 22 februari 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-02-14
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde 13 februari 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 13 februari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-13
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 30 januari
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 30 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-13
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 5 februari
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 5 februari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-12
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari  
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 januari
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 8 februari
  Paragrafen 13 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 8 februari beslutades med omedelbar justering och anslås 2018-02-09 till 2018-03-02.Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 8 februari 2018 är nu justerat och finns som helhet i en pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-08
  Protokoll från valnämndens sammanträde 26 januari
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 26 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde 1 februari
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 1 februari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Samråd - Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22  i Huskvarna, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förskoleverksamhet inom den nordöstra delen av Folkets park i Huskvarna samtidigt som man värnar om de naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar.
  Läs mer
 • 2018-02-02
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 januari
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 22 januari 
  Anslag från Ledningsutskottets sammanträde den 22 januari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 23 januari 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 23 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 10 januari
  Protokoll från personalutskottets sammanträde den 10 januari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-29
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23 januari
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-26
  Protokoll från Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-18
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 18 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-24
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 16 januari
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Kungörelse - Antagna detaljplaner 2017
  Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har vunnit laga kraft under 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Samråd - Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.
  Läs mer