search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-02-13
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingssutskotts sammanträde 29 januari 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 29 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-13
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 februari 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 februari är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-13
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 2 februari 2019
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 2 februari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-12
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-12
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde 
  den 5 februari 2019                  

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde 
  den 5 februari 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-02-11
  Granskning - Detaljplan för Sömnaden 6 m.fl, Huskvarna
  Syftet är att möjliggöra cirka 170 bostäder, centrumverksamhet och förskola.
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Granskning - Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps gård), Bankeryd, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Samråd - Detaljplan för Hedenstorp 1:18 m.fl. Ulvstorpasjön.
  Planens huvudsakliga syfte är att utreda markens lämplighet för bostadsändamål. Planen reglerar rättigheter och skyldigheter samt föreslår en lämplig bebyggelsetäthet i förhållande till vägstandard och tomtstorlek.
  Läs mer
 • 2019-02-11
  Inbjudan till öppet sammanträde, tekniska nämnden 2019-02-19
  Tekniska nämndens sammanträde den 19 februari hålls öppet för allmänheten vid nämndens information om verksamhetsberättelse 2018 för tekniska nämndens verksamheter.
  Tid: Tisdagen den 19 februari klockan 08.40
  Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping
  Inför sammanträdet finns dagordning till sammanträdet tillgänglig på Jönköpings kommuns hemsida.Välkomna!

  Läs mer
 • 2019-02-08
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 29 januari 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 29 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-08
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 29 januari 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 29 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-08
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 18 december 2018
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 18 december 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-05
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 januari
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 janaur 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-05
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extrasammanträde den 4 februari 2019
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extrasammanträde den 4 februari 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-02-01
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 30 januari 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-31
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 24 januari 2019
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 24 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-30
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 15 januari 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 15 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-30
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den
  22 januari 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den
  22 januari 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-01-29
  Protokoll från valnämndens sammanträde 22 januari 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 22 januari 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-29
  Protokoll från valnämndens sammanträde 14 december 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 14 december 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-29
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 22 januari
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 januari är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-28
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 14 januari 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 14 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Samråd - Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93, Bankeryd
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder och verksamheter.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Kungörelse - Antagna detaljplaner 2018
  Nedanstående detaljplaner antagna av stadsbyggnadsnämnden har vunnit laga kraft under 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Samråd - Backen 1:141, Bankeryd, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är att ersätta ett industriområde med ny bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra flerbostadshus i tre till sex våningar samt rad-/kedjehus i tre våningar. Förslaget skapar ungefär 120 lägenheter.

  Läs mer
 • 2019-01-21
  Samråd - Kortebo 2:113, Jönköpings kommun
  Syftet med detaljplanen är dels att avlasta redan ansträngda skolverksamheter i centrala Jönköping, men även ta höjd för framtida befolkningstillväxt i kommunen.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Länk till Överförmyndarenhetens informationssidor