search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-04-17
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 april 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 april är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-04-17
  Paragraferna 156-159 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 april 2019 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 16 april 2019

  Paragraferna 51-55 samt 58 från socialnämndens sammanträde, den 16 april 2019, är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluteten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, onsdagen den 25 april 2019 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 3 april 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april 2019 är nu justerat och finns som
  pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 11 april
  Paragrafer 53,54 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 april är beslutades med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag kontakta kultur- och fritidsnämndens diarium på e-postadress kff@jonkoping.se.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-04-09
  Protokollet från tekniska nämndens sammanträde den 9 april 2019 är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 2 april 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 2 april 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 28 mars 2019
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 28 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 26 mars 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 26 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 28 mars 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 26 mars 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 26 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-05
  Kungörelse - Miljöskyddsärende
  Transab har anmält att man avser starta miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 15 mars 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 15 mars 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 27 mars 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 27 mars 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 20 mars 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 20 mars 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 7 mars 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 7 mars 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 6 mars 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 6 mars 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 19 mars 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 19 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 26 mars 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde 
  den 26 mars 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-04-02
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 18 mars 2019
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 18 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-01
  Samråd - Upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning för Öglan 3.
  Syftet med denna detaljplaneändring är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Öglan 3.
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 mars
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 25 mars 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 25 mars 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 28 januari 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 28 januari 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Kungörelse - Fördjupad översiktsplan för Rosendala (Maden) i Huskvarna
  Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor