search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-10-18
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-10-15
  Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 15 oktober 2019 §§ 161-169, 171-176 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-17
  Beslut med omedelbar justering vid tekniska nämndens sammanträde 2019-10-15
  Paragraf 170 i tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 15 oktober 2019 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-16
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 16 oktober 2019
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 oktober 2019 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-16
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på
  Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen
  den 24 oktober 2019 kl. 13.00.

  Läs mer
 • 2019-10-16
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingsutskotts sammanträde 1 oktober 2019
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-16
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 7 oktober 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 7 oktober 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-16
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 23 september 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 23 september 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-15
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 8 oktober 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 8 oktober 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-11
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 9 oktober 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-11
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 1 oktober 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 1 oktober 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-09
  Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 27 september 2019
  Anslag från Personalutskottets sammanträde den 27 september 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-08
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-04
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 23 september
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 23 september 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 24 september
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 september är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 24 september 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde den 24 september 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 september 2019 är nu justerat Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor