search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-10-19
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 16 oktober 2018
  Paragraferna 189-192 från socialnämndens sammanträde den 16 oktober 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 oktober 2018
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 oktober är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 9 oktober
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 28 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 11 oktober 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 11 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 17 oktober 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 17 oktober 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde 17 oktober 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-10-09
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 9 oktober 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 19 september 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 19 september 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 9 oktober 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 9 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 11 oktober 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 11 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 4 oktober 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 4 oktober 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-11
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 9 oktober 2018
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 9 oktober 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-10
  Protokoll från sociala
  områdesnämnden söders sammanträde 
  den 9 oktober 2018                  

  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 9 oktober 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-10-09
  Paragraf 185, från tekniska nämndens sammanträde den 9 oktober 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.seDen som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Protokoll från valnämndens sammanträde 28 september 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 28 september 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-08
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 21 september 2018
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 21 september2018 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-05
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 24 september
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 september 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-03
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 25 september 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 25 september 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 17 september 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 17 september 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 25 september
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 september 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 27 september 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 27 september 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 19 september 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 september 2018 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Granskning - Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 27 augusti
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 augusti 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 22 augusti 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 22 augusti 2018 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 22 augusti 2018
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 22 augusti 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 juni
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-08-21
  Upphörande av eldningsförbud
  Jönköpings kommuns beslut från 2018-07-24, med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från kl 17.00 tisdagen den 21 augusti.
  Läs mer
 • 2018-08-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-08-14
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 14 augusti 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer