search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-12-12
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 20 december 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 12 december 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 12 december 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Protokoll från sociala
  områdesnämnden söders sammanträde 
  den 4 december 2018                  

  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 4 december 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 29 november 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers arbetsutskotts sammanträde den 7 december 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers arbetsutskotts sammanträde den 7 december 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingssutskotts sammanträde 13 november 2018
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 4 december 2018
  Paragraf 466 från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 4 december 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-12-04
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 21 november 2018
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 21 november 2018 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-12-03
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 19 november 2018
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 19 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-30
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 november 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 november 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-29
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 22 november 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 november 2018
  Paragraf 382 från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 november 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 20 november 2018
  Paragraferna 201-214 (ej § 205-208) från socialnämndens sammanträde den 20 november 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 19 november 2018
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 19 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 19 november
  Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 21 november 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 21 november 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-27
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 november
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-27
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 20 november
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-26
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 7 november 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 21 november 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 15 november 2018
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 15 november 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-21
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 21 november 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 21 november 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-21
  Protokoll från sociala
  områdesnämnden söders sammanträde 
  den 13 november 2018                  

  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-11-20
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2018-11-13
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat. Länk till protokollet finns längre ner på den här sidan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Länk till Överförmyndarenhetens informationssidor