search
Sök
menu
Meny

Råd och tips kring vatten och avlopp

Vattnet i kranen smakar och luktar konstigt? Vad är vattnets hårdhet i Jönköping? Allt som leds ut i avloppet hamnar i naturen på ett eller annat sätt, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att tänka på vad som spolas ner och sköljs ut i våra hushåll.

Lukt och smak på dricksvattnet

När vattnet står stilla i ledningarna kan det bli lukt- och smakförändringar. Spola därför ordentligt på morgonen när vattnet har stått still över natten. Samma sak gäller om du har varit borta från hemmet ett längre tag eller om du inte har spolat i kranarna på en stund. Om vattnet smakar eller luktar konstigt trots att du har spolat så kontakta kommunen via kontaktcenter.

Vattnets hårhet – Hur ska jag dosera tvättmedel?

På tvättmedelsförpackningars doseringsanvisning förekommer oftast följande tre kategorier

  • mjukt (0–8 °dH)
  • medelhårt (9–14 °dH)
  • hårt vatten (≥ 15 °dH).

I Jönköpings kommun har vi mjukt vatten. Enda undantaget är Örserum som har medelhårt vatten.

Använd miljömärkta medel till tvätt och disk. Överdosera inte. Kompaktdisk- och tvättmedel kräver noggrannare mätning för att inte överdoseras!

Varmvatten – Legionella

Bakterien Legionella är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten och trivs i temperaturer mellan +18°C och +45°C.

Varmvattnet i kranen ska inte understiga 50°C. Det innebär en temperatur på ca 65°C i varmvattenberedaren, beroende på längden på rören, om rören är isolerade, m.m.

OBS! Ditt varmvatten är inte livsmedel.

Så här kan du hjälpa till för att förbättra miljön!

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Andra föremål eller flytande produkter skall alltid läggas i soppåsen eller lämnas in på sortergården.

När du duschar, diskar, tvättar och städar så är det bra om du så långt som möjligt använder miljömärkta och parfymfria produkter. Dessa produkter innehåller lättnedbrytbara tensider minimerar belastningen på naturen.

Vissa produkter, som städ- och hygienprodukter samt träningskläder, innehåller ibland bakteriedödande medel som innebär stor risk för utvecklingen av resistenta bakterier. Detta är produkter som normalt inte behöver användas så undvik att köpa dessa produkter.

Använd inte heller konstnärsfärger som innehåller kadmium.

Lukt från avloppet

Fett från maten kan sätta igen dina ledningar. Genom att torka ur stekpannan med papper innan diskning så minskar risken för igensättning av ditt avlopp.

Luktar det illa från det avlopp kontrollera att vattenlåsen inte står tomma och att golvbrunnarna är rena.

Det är förbjudet att göra installationer som kan medföra att kemikalier eller orent vatten som genom baksug kan tryckas in i det kommunala dricksvattennätet. Exempelvis kan vara mossbekämpningsmedel kopplade direkt till trädgårdsslangen eller inkoppling av eget vatten för bevattning. Installationer som kan medföra risk för baksug måste göras med så kallade brutna system.