search
Sök
menu
Meny

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Våren 2018 inleds förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska och kommer att stå klart i början av 2021.

Varför ett hotell?

Planerna på ett hotell i kanten av Tändsticksområdet har funnits länge. Jönköpings kommun har drivit frågan med ambitionen att öppna upp och integrera Tändsticksområdet med västra centrum genom att skapa en attraktiv, publik byggnad och torgytor i anslutning till resecentrum och citykärnan.

Efter politiska beslut har Skanska tilldelats markanvisning för marken och kommer att genomföra projektet som i media kallats för höghushotellet. Skanska utvecklar och bygger hotellet, som ska drivas av kedjan Nordic Choice.

Vad är det som byggs?

• Hotell med 229 rum, konferensanläggning och spa
• I Tändsticksområdets G-hus byggs restaurang och kök
• Byggnaden blir 12 300 kvm stor, och ca 60 meter (18 våningar) hög
• Under byggnaden blir det ett allmänt parkeringsgarage i suterräng i två våningar med 115 p-platser.

Framför byggnaden kommer Jönköpings kommun att skapa ett nytt torg, tänkt som en naturlig samlingspunkt. Ambitionen är att torget blir en brygga som knyter ihop Tändsticksområdet med västra centrum. Just nu arbetar kommunen med att utforma torgytan, ett arbete som väntas bli färdigt under året. Torget kommer att stå klart samtidigt som hotellet, dvs. i början av 2021.

Hur påverkar byggnationen mig?

Detta arbete är planerat under 2018:

Mars – Skanska etablerar sin arbetsplats. Ett första arbetsområde hägnas in. Passagen genom Tändsticksområdet begränsas.

April – Förberedelser inför arkeologiska arbeten. Markarbeten påbörjas.

Maj – Arbetsområdet utvidgas och det blir inte längre möjligt att passera genom Tändsticksområdet och upp via gångvägen utmed Brånebacken. Samtidigt stängs Brånebacken av för trafik. Arkeologiska arbeten inleds.

Maj-december – Ledningsarbeten i mark. Under denna tid kan kortare driftstopp ske i samband med in- och omkopplingar.

Juni-November – Spontning och pålning. I juni sker förberedelser, men den mest intensiva delen sker under ca två månader under hösten. Detta arbete är störande för omgivningen och vi beklagar de olägenheter det medför.

Huvuddelen av arbetet kommer att vara stängt under industrisemestern, vecka 28-31. Arbetstiderna följer Jönköpings kommuns riktlinjer. Det innebär att störande arbete inte får påbörjas före klockan 07.00 eller pågå längre än till klockan 19.00.