search
Sök
menu
Meny

Djur

När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen.

Vill du däremot anmäla djurplågeri vänder du dig till länsstyrelsen.

Kommunen driver också Axamo begravningsplats för smådjur. Vill du gräva ner ett större djur, t.ex. en häst, kontaktar du miljö- och hälsoskyddskontoret för tillstånd. Det är kommunen som ska godkänna platsen för nedgrävningen.

I Jönköpings kommun finns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I 3 § står det att:

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
– nötkreatur, häst, get, får eller svin
– pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
– giftorm
inom område med detaljplan.

Höns

Om man håller upp till och med fyra hönor utan tupp, räknas detta som sällskapsdjur. Därför behöver man inte söka tillstånd för det.

Djurplågeri

När det gäller djurplågeri eller djur som far illa är det länsstyrelsen som har hand om tillsynen. Det gäller såväl husdjur som lantbrukets djur.

På central nivå är det Jordbruksverket som har ansvaret för djurskyddet.

Huvudansvaret för att ett djur behandlas väl och skyddas mot lidande, ligger däremot hos djurägaren.

Länkar

Djurskyddet, Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats