search
Sök
menu
Meny

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

I samband med kontrollen är det viktigt att ge förslag om vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången eller vid ombyggnad av ett existerande ventilationssystem.

Obligatorisk ventilationkontroll och en tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

Olika intervaller

Existerande byggnader (utom en- och två bostadshus) ska kontrolleras regelbundet med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling (BFS 2011:16). I korthet är det dessa:

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Plan- och bygglovavdelningen på stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen.