search
Sök
menu
Meny

Musikbuller från verksamheter

Musik från verksamheter, som t.ex. restauranger, kan ge upphov till störande buller i bostäder.

Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som utsätts för musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer. 

Låga riktvärden för musikbuller

Riktvärden som bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger redovisas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, se länk nedan. När ljud från musikanläggningar upplevs mer störande än annat buller är folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning av musikbuller satta på en relativt låg nivå, 25 dBA i ekvivalent nivå. Detta riktvärde kan ibland vara svårt att tillämpa i de fall bakgrundsnivån är hög. Riktvärdena är avsedda att tillämpas i bostadsrum (sovrum och vardagsrum) i bostäder.  

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74