search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds herrgård

Rosenlunds herrgård med anor från 1700-talet kan hyras av föreningar för arrangemang. Under sommaren erbjuds visningar.

Rosenlunds herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader och ligger belägen vid en vacker utsikt över Vättern. Herrgården byggdes år 1788 av Gustav Mauritz Posse.

Posse var domare i Göta Hovrätt i Jönköping och hans fru Gertrud Ehrenpreus var dotter till ägaren av Huskvarna vapenfaktori. Lantbrukshushåll var ett stort intresse hos Posse och han var delaktig i en grupp som utvecklade flera moderna jordbruksegendomar runt om i Jönköpingsregionen. Rosenlunds herrgård fick mycket uppmärksamhet och beskrevs som en mönstergård.

Byggnaden följde släkten fram till 1894, sedan såldes den till vice häradshövdingen Gustaf Lindman. Jönköpings kommun tog över byggnaden år 1936.

Herrgården idag

Under 2015-2017 återskapades den gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg. Renovering av den intilliggande stallbyggnaden och Posses park pågår och beräknas vara klart sommaren 2018.

Idag används Rosenlunds herrgård på många olika sätt, bland annat för:

  • Borgerlig vigsel och namngivningsceremonier.
  • Kulturarrangemang.
  • Visningar (se menyn Uthyrning och visning av Rosenlunds herrgård).
  • Interna konferenser inom Jönköpings kommun.

På andra sidan om byggnaden ligger Rosenlunds rosarium som innehåller fler än 500 olika sorters rosor, se länk längst ned på sidan.

Pågående arbete vid Rosenlunds herrgård och rosarium

Tekniska kontoret genomför anläggningsarbeten både i rosariet och väster om herrgårdsbyggnaden. Dessa arbeten pågår parallellt och beräknas bli klara under sommaren 2018.

Kvartersförändringar i rosariet
I Rosenlunds rosarium pågår arbetet med att flytta rosor och färdigställa klonarkivet för småländska kulturrosor. Det lokala klonarkiv som finns i rosariet ingår i ett nationellt projekt under ledning av POM, Programmet för odlad mångfald. När arbetet är klart kommer llonarkivet att omfatta 36 sorters kulturrosor funna i Småland samt i östligaste delen av Västergötland. Det kommer även finnas ytterligare ett par rossorter som anses vara representativa för vår region och ett par reservplatser, ifall det skulle upptäckas fler intressanta rosor under kommande år.

I samband med arbetet pågår även flytt av befintliga rosor inom området. Inför den planerade ombyggnationen av stallgården i rosariets östra del så behöver en del av rosorna flyttas för att inte påverkas av ombyggnationen. Arbetet med stallgården planeras till höst 2018, men vi flyttar rosorna redan nu för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på sina nya växtplatser.

Rosariet är öppet för besökare under hela anläggningstiden, men arbetet medför att det under vissa perioder kommer finnas maskiner och tillfälliga avspärrningar i parken.

Posses park
Väster om Herrgårdsbyggnaden pågår anläggandet av Jönköpings nya herrgårdspark – Posses Park. Gustaf Mauritz Posse var den som i slutet av 1700-talet lät bygga Rosenlunds herrgård, och nu bygger vi upp parken så som den kan ha sett ut på Posses tid. Parkens utformning bygger dels på resultatet av den arkeologiska undersökning som Jönköpings läns museum genomförde under 2017 och dels på inspiration från andra, liknade trädgårdar från samma tidsperiod. Det arbete som pågår nu är första etappen i herrgårdparken, och det omfattar området närmast herrgårdsbyggnaden. I samband med Rosens dag den 8 juli kommer projeketet att presenteras och hur arbetet med parken framskrider. Se proram för Rosens dag i rosariet via länken nedan.

Området är avspärrat under byggtid och kommer att öppnas för besökare när arbetet är avslutat.