search
Sök
menu
Meny

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till aktörer på marknaden, men också ett planerings­underlag för kommunens förvaltningar. Det antogs av kommunfullmäktige i oktober 2017, för tiden 2017-2022.

En uppföljning av programmet är antagen av kommunfullmäktige i juni 2018 och projektplanen är reviderad och gäller från 2018 till 2023.