search
Sök
menu
Meny

Värdeskapande logistik 400- YH poäng

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kännedom om hur man effektiviserar varuflöden och anpassar dem efter e- handel.

Vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik!

Du får kännedom om de regler lagar och avtal som styr internationella transporter export-import. Dessutom kommer Du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden. Hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om Värdeskapande logistik, Ekonomistyrning, Inköp och Försäljning samt E-handel och 3PL lösningar. Du kommer att arbeta med logistikprogram för transportlösningar. Program för internationell handel och tullhantering. Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper i logistikbranschen och ger dig möjlighet att arbeta som Logistiker, Logistiker för transportplanering, Logistikadministratör, Transportlogistiker, Transportledare eller Speditör. Förkunskapskrav är Transportprogrammet eller Handels- och administrations programmet eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighets- kraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad. Studietiden är förlagd till 80 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner tre heldagar/vecka i skolsal/verkstad samt två dagar egna studier/handledning. LIA:n (lärande i arbete). är förlagda till termin två, tre och fyra sammanlagt 16 veckor (helveckor).

 

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings Tekniska Högskola är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman

Verksamhetschef

Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö

Utbildningsledare

Tfn 070- 263 15 17

Madeleine Appelberg

Utbildningsadministratör

Tfn 072-720 81 00

Officiell e-postadress

yh@jonkoping.se