search
Sök
menu
Meny

Trafiklärare 300-YH poäng

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen. Du får möjlighet att påverka och utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du också ser konkreta resultat av din insats.

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i Jönköping) som är en av Sveriges modernaste anläggningar med trafikövningsplats och mycket rutinerade utbildare.

Trafiklärarutbildningar styrs av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll.

Förkunskapskrav (från myh.se):

  • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
  • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
  • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Kurserna innefattar både teori och praktik (LIA). Det är; arbetsmiljö, fordonssäkerhet och miljö, författningskunskap trafik, trafikpsykologi, trafiksäkerhetsarbete, LIA 1 och 2, yrkespedagogik trafiklärare 1 och 2 samt examensarbete.

Ansökan görs via Yrkeshögskolan Jönköping som drivs av Jönköpings kommun, och öppnar ca 15 mars inklusive mer information om körtestet.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings kommun är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman

Verksamhetschef

Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö

Utbildningsledare

Tfn 070- 263 15 17

Madeleine Appelberg

Utbildningsadministratör

Tfn 072-720 81 00

Officiell e-postadress

yh@jonkoping.se