search
Sök
menu
Meny

Projektledare inom lagerlogistik, 200 YH-poäng

Truck som kör

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att få kännedom om hur man automatiserar lagerverksamheter och anpassar dem efter e-handelns logistikflöde.

Dessutom kommer Du att kunna behärskar och kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning samt kvalitetssystem.

Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag.

Kursinnehåll

  • Automatisering samt Ledarskap och projektledning
  • E-commerce logistics
  • Flödesoptimering
  • Godshantering och lagerstyrning
  • Kvalitet och miljöledningssystem
  • Logistiksystem samt IT inom logistiken

Efter utbildningen

När du är klar med utbildningen kan du arbeta som Logistiker, Lagerplanerare, Logistikutvecklare, E-Handelsspecialist, Logistikkonsult eller IT-Logistiker. Det finns många andra arbetsområden också. Vi ser att yrkesrollen är mycket eftertraktad (baserat på de som tog examen VT17.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings Tekniska Högskola är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Utbildningen ligger i Jönköping och så även LIA. Vi uppmuntrar studerande att söka LIA själva, speciellt de utanför Jönköpingsregionen. Mer information och stöd ges efter antagning.

Ansökansinformation

Behörighetskrav; slutfört gymnasieprogram samt kursen Logistik. Yrkeserfarenhet (minst tre år) från lager kan ses som motsvarande kompetens.

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter, se vår hemsida för mer info.

Utbildningen genomförs med start i dece,ber 2018 och avslut i juni 2019. Studietiden är förlagd till 40 veckor, vilket innebär studier på helfart. En heldag/vecka sker utbildningen i skolsal. Två dagar är förlagda på ett praktikföretag/LIA (lärande i arbete) och två dagar är självstudier.

Ansökan för start höstterminen 2018 öppnar omkring 15 mars och stänger 15 april 2018.

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Madeleine Appelberg
Utbildningsadministratör
Tfn 072-720 81 00

Officiell e-postadress
yh@jonkoping.se