search
Sök
menu
Meny

Projektledare inom lagerlogistik, 200 Yhp

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att få kännedom om hur man automatiserar lagerverksamheter och anpassar dem efter e-handelns logistikflöde.

Dessutom kommer Du att kunna behärskar och kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning samt kvalitetssystem.

Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och LIA (lärande i arbete), ute på företag.

Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot t ex en viss marknad eller ett företag).


Kurser: Poäng:

 

Automatisering av lager 20

E-handel och IT inom logistiken 30

Godshantering, lagerstyrning och flödesoptimering 30

Kvalitet och miljöledingssystem 25

LIA 1 25

LIA 2 25

Projektledning och logistiksystem 45


Exempel på yrkesroller är Projektledare inom lagerlogistik, logistikutvecklare, Supply Chain koordinator, logistiker med e-handelskompetens, logistikkonsult, lagerplanerare mm. Behovet är stort inom Jönköpings region.

Förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt Transport- och fordonstekniskt program eller Handels- och Administrationsprogrammet eller motsvarande kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor heltid. Lektioner en till två dagar per vecka beroende på om LIA pågår. LIA 1 genomförs tre dagar/vecka och LIA 2 två dagar/vecka. Resten är egna studier.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings Tekniska Högskola är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Utbildningen ligger i Jönköping och så även LIA. Vi uppmuntrar studerande att söka LIA själva, speciellt de utanför Jönköpingsregionen. Mer information och stöd ges efter antagning.

Utbildningen startar 20 december 2018.

Ansökan öppnar 14 september och stänger 15 oktober.
Det går att göra en sen ansökan efter ansökningstiden, fram tills dess att platserna är fyllda.

Öppen för sen ansökan.

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04

Officiell e-postadress
yh@jonkoping.se