search
Sök
menu
Meny

Elprojektör, 200 Yhp

lektion i konstruktion.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att fördjupa dina kunskaper inom elprojektering och elkonstruktion.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om ellagstiftningen, CAD-ritningar. dokumenthantering, entreprenadjuridik samt projektledning.

Du kommer att arbeta med Magic CAD, Elvis och de dataprogram som används inom elprojekteringsbranschen.

Kurs Poäng

  • Elkonstruktion 25
  • Ellagstiftning samt entreprenadjuridik 25
  • Elprojektering 25
  • Elprojektörens yrkesroll samt projektl. 25
  • Elsäkerhet samt regler vid installation 25
  • Kvalitetsteknik och dokumentation 25
  • LIA 1 25
  • LIA 2 25

Utbildningen leder till att du till exempel kan arbeta som elprojektör, elkonstruktör, eltekniker, CAD-ritare inom elteknik, teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/serviceledare inom el.

Förkunskapskrav är slutbetyg från el- och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Praktisk erfarenhet som elektriker/lärlingsåret är meriterande. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen
Jönköpings Tekniska Högskola är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Andreas Ogenblad
Utbildningskoordinator
Tfn 072-233 67 97 (växel)
Officiell e-postadress
Tfn 072-233 67 97 (växel)

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00