search
Sök
menu
Meny

Automation och Robotingenjör, 400 Yhp

Robotar i undervisning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att fördjupa dina kunskaper inom automation och robotteknik och att arbeta inom företag med avanserad tillverkning.

Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med fördjupad kunskap om mekatronik, industriell automation, visionteknik samt robotprogrammering.

Du kommer att arbeta med avancerade styrsystem, de vanligaste programmeringsspråken. Under utbildningen arbetar genomför du även LIA (lärande i arbete) ute på företag. Skolan har en av landets bäst utrustade robotverkstäder samt mycket erfarna lärare med lång erfarenhet från branschen.

Kurs Poäng

Avancerade styrsystem 25

Elkonstruktion 20

Examensarbete 25

Industriell Automation 20

Industriell IT 20

LIA 1 30

LIA 2 40

LIA 3 30

Maskinsäkerhet 25

Mekatronik 30

Reglerteknik 20

Robotteknik 40

Servoteknik 25

Visionteknik, Fjärrstyrning samt övervakning 25

Yrkesrollen samt projektledning 25

Utbildningen leder till en fördjupad kunskap om de senaste framstegen inom automation och robotteknik. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Automationsingenjör, Automationstekniker, Eltekniker inom styr och regler, PLC, SCADA samt HMS Programmerare, Service och driftstekniker eller Robotoperatör samt Vision-tekniker.

Förkunskapskrav är slutbetyg från El och energiprogrammet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.

Studietiden är förlagd till 80 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings Tekniska Högskola är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).


Anmälningsinformation

Förkunskapskrav är slutbetyg från El och energiprogrammet programmet eller motsvarande praktiska kunskaper från arbetslivet. Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter, se vår hemsida för mer info.

Utbildningen genomförs med nästa start i augusti 2018. Studietiden är förlagd till 80 veckor, vilket innebär studier på helfart. tre heldagar/vecka sker utbildningen i skolsal. Från termin två är två dagar förlagda på ett praktikföretag/LIA.

Vill du veta mer om utbildningen är du välkommen att kontakta oss!

Öppen för sen ansökan.

Kontakt

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04

Officiell e-postadress
yh@jonkoping.se