search
Sök
menu
Meny

Ansökningsperioder och studiestarter för vuxenutbildningen

Här finns alla planerade kursstarter och ansökningsperioder. Alla utbildningar och kurser startar inte vid alla tillfällen.

Vad som gäller med kursstarter för respektive utbildning/kurs finner du under fliken "Vuxenutbildningar och kurser".

Antagningen sker enligt Skollagen, 20 kap.  Om det är fler ansökningar än vad det finns utbildningsplatser, så görs ett urval där företräde ges till sökande som har kort tidigare utbildning (enligt Förordningen om Vuxenutbildning, 3 kap 7 §).

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

Från och med december 2018 kommer antagningsbesked från Vuxenutbildningen att skickas ut per e-post.

Om du ansöker om att få studera i annan kommun än din hemkommun, så ska du lämna ansökan till din hemkommun för beslut (interkommunal ersättning).

För dig som söker Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Information och studiestarter finns under "Vuxenutbildningar och kurser".

Kalendarium 2018/2019

Kursstarter

Ansökningsperioder

26 november

15 september - 10 oktober7 januari

15 oktober - 12 november

11 februari

15 november - 10 januari

18 mars

15 januari - 12 februari

22 april

15 februari - 12 mars

27 maj

15 mars - 10 april12 augusti

15 april - 10 juni

16 september

15 juni - 12 augusti

21 oktober

15 augusti - 10 september

25 november

15 september - 10 oktober