search
Sök
menu
Meny

Naturskolan i Jönköping

Barn håller en kotte med insekt

På Naturskolan undervisar vi ute i naturen. Eleverna använder alla sina sinnen och upplevelser i lärandet.  

Naturskolan välkomnar grupper från förskolan, förskoleklass, årskurs 1 till och med årskurs 6. Vi tar emot besök under hela året på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

Teman
Vi erbjuder lektioner med olika teman som är anpassade efter årskurs. Våra aktiviteter är kopplade till Läroplanen och täcker in flera skolämnen.

Fortbildning
Vi erbjuder fortbildning för förskollärare och grundskolelärare inom utomhuspedagogik. Exempel på fortbildning är Digital utomhuspedagogik och Matematik utomhus.

Låna material
Det finns material och utrustning som Naturskolan kan låna ut kostnadsfritt till lärare i Jönköpings kommun. Material för utlåning är under uppbyggnad. Ta kontakt med oss för mer information om detta.

Var finns vi?
Naturskolan är en del av Upptech, Jönköping Science center. Vi åker ut till förskolor och skolor för att ha våra lektioner där. Eller så kommer förskolan eller skolan till en av våra naturskoleplatser. Isåfall väljer ni om ni vill vara vid gruvan i Taberg eller vid Rocksjön i Jönköping.

Kostnad
Lektioner med Naturskolan kostar 25 kr per elev, med en minsta kostnad på 450 kr per besök (förskolan har minsta kostnad 250 kr). Observera att tema Gruvan kostar 50 kr/elev.

När Naturskolan åker ut till en skola eller förskola tillkommer en framkörningskostnad på 200 kr.

Priserna gäller för förskolor och skolor från Jönköpings kommun. Friskolor och skolor från andra kommuner har en annan kostnad, ta kontakt med oss för prisuppgifter.

Vad är en Naturskola?
Naturskolan är ett uttryck för arbetssättet, ”att lära in ute”, vilket är en del av varumärket. Man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

Pedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Barnen blir så lugna av att vara i naturen. De är helt annorlunda då.
Lärare i årskurs 2Kontakt

Upptech
Tfn 036 - 10 60 77