search
Sök
menu
Meny

Modersmål i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieelever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

Modersmålet ska vara ett språk som talas i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar, att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.(4 kap 15-20 § Gymnasieförordningen)

Vi förväntar oss att elever har grundläggande kunskaper från grundskolan. Närvaroplikt gäller även på modersmålslektioner. För att nå så goda resultat som möjligt krävs ett aktivt deltagande i studier. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje vecka.

Nästan alla modersmålslärare i 38 olika språk i vår kommun har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever från olika gymnasieskolor i samma grupp på en skola.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt nationella läroplaner och ämnesplaner i modersmål för gymnasieskola och gymnasiesärskola.(LGY11och Läroplan för gymnasiesärskola )

Eleverna i gymnasieskolan har möjlighet att läsa tre kurser i modersmål som totalt ger 300 poäng och i särskolan en kurs 100 poäng. Eleverna börjar med Kurs 1(100 p) i modersmål, därefter kan elever välja Kurs 2 (100 p) eller Aktiv tvåspråkighet (100 p).

För blivande årskurs 1 i gymnasiet väljer de modersmål när de gör sitt gymnasieval på webben.
Om elev i åk 2 & 3 vill fortsätta med nästföljande modersmålskurs kommande läsår, så måste de välja nästa kurs på sin webbansökan, som görs i februari-mars.

Modersmål ger starka rötter!