search
Sök
menu
Meny

Modersmål i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieelever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

Modersmålet ska vara ett språk som talas i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar. En förutsättning för att starta undervisnong i ett språk är att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Vi förväntar oss att elever har grundläggande kunskaper från grundskolan. Närvaroplikt gäller även på modersmålslektioner. För att nå så goda resultat som möjligt krävs ett aktivt deltagande i studier. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje vecka.

Nästan alla modersmålslärare i 38 olika språk i vår kommun har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever från olika gymnasieskolor i samma grupp på en skola.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt nationella läroplaner och ämnesplaner i modersmål för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Eleverna i gymnasieskolan har möjlighet att läsa tre kurser i modersmål som totalt ger 300 poäng och i särskolan en kurs 100 poäng. Eleverna börjar med Kurs 1(100 p) i modersmål, därefter kan elever välja Kurs 2 (100 p) eller Aktiv tvåspråkighet (100 p).

För blivande årskurs 1 i gymnasiet väljer de modersmål när de gör sitt gymnasieval på webben.
Om elev i åk 2 & 3 vill fortsätta med nästföljande modersmålskurs kommande läsår, så måste de välja nästa kurs på sin webbansökan, som görs i februari-mars.

Modersmål ger starka rötter!