search
Sök
menu
Meny

Modersmål i grundskola och grundsärskola

I modersmålsundervisning får ditt barn möjlighet att utveckla sitt modersmål genom att tala, lyssna, läsa och skriva. Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar

För att vi ska kunna undervisa i ett modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare.

Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet. Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Vi förväntar oss att ditt barn vill komma till modersmålslektioner och delta aktivt i sina studier för att nå så goda resultat som möjligt. Modersmålsundervisning ges utanför elevers ordinarie skolschema 60 minuter varje eller varannan vecka.

Nästan alla modersmålslärare i 38 olika språk i vår kommun har många skolor de arbetar på och äldre elever har olika skoltider. Därför undervisas ofta elever i olika åldrar i samma grupp på en skola eller tillsammans med elever från olika skolor på en skola när det gäller äldre elever. Ni föräldrar kan också skjutsa ert barn till en annan skola så att barnet kan delta i modersmål med andra barn i samma språk.

Modersmålsläraren arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt läroplaner och kursplaner i modersmål för grund- och grundsärskola som gäller i hela Sverige.(LGR11och Läroplan för grundsärskola 2011 ).

Betyg får elever i modersmål första gången i årskurs 6 och sedan varje läsår.

Om du/ni vill att ditt barn ska börja läsa/fortsätta med sitt modersmål nästkommande läsår, så måste du/ni vårdnadshavare ansöka på Vklass eller fylla i en ny ansökningsblankett som finns på barnets skola senast 28/2-18 februari. Blanketten lämnas på barnets skola.

Barnets modersmålslärare hälsar dig som förälder välkommen att besöka ditt barn i modersmålsundervisningen i mars månad.

Modersmål ger starka rötter!