search
Sök
menu
Meny

Modersmål i förskoleklass

I modersmålsstöd får ditt barn möjlighet att tala och utveckla sitt modersmål som stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar.

I vår kommun erbjuds modersmålsstöd till elever som är 6 år, om det finns tillräckligt många elever i den åldern, 60 minuter varje eller varannan vecka när eleven är i förskoleklass.

Modersmålslärarens uppgift är att arbeta med ditt barns språkutveckling på många olika pedagogiska sätt enligt förskoleklassens läroplan (Lgr11).

Leken och de olika aktiviteterna inne och ute i förskoleklass är barns sätt att använda sitt modersmål i olika situationer. Modersmålsläraren skapar lärande situationer så att eleven känner sig stolt att kunna och få använda sitt modersmål med modersmålsläraren och andra kompisar.

Om du/ni vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål, så måste du/ni vårdnadshavare ansöka på Vklass eller fylla i en ny ansökningsblankett i början av nästkommande läsår som finns på barnets förskola/skola. Sista ansökningsdagen är 2018-02-28.

Barnets modersmålslärare hälsar dig som förälder välkommen att besöka ditt barn i modersmålsstöd i mars månad.

Modersmål ger starka rötter!