search
Sök
menu
Meny

Skolinspektion 2016

Skolinspektionen granskar under hösten 2016 förskolor, skolor och andra skolformer i Jönköpings kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Skolinspektionen bedömer då om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. I inspektionens beslut uppmärksammas områden som behöver utvecklas med eventuella krav på utveckling och förändring.

Skolinspektionen påbörjade sina besök vid skolorna under vecka 35 och under oktober görs tillsyn på huvudmannanivå.

Aktuella skolenheter

Alfred Dalinskolan (grundskola)
Nyarpsskolan (grundskola)
Råslättsskolan (grundskola)
Södergårdsskolan (grundskola)
Öxnehagaskolan (grundskola)
Sanda utbildningscentrum/Sandra grundsärskola
Junedalsskolan (grundsärskolan)
Rosenlundsskolan (grundsärskolan)
Österängsskolan (grundsärskolan)
Sanda utbildningscentrum/Sandagymnasiet (Rektorsområde 1- Handel och Administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet)
Sanda utbildningscentrum/Sandagymnasiet (gymnasiesärskolan)
Bäckadalsgymnasiet (gymnasiesärskola)

Beslut från Skolinspektionen

Varje skolas beslut samt generellt beslut för huvudmannen (kommunen) publiceras successivt på Skolinspektionens webbplats.