search
Sök
menu
Meny

Enkät 2019 för elever i grundskola

Du som är elev i grundskola och grundsärskola kommer att få svara på en brukarenkät på webben under våren 2019. Enkäten besvaras under skoltid.

Enkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 8 och grundsärskolans årskurs 5-9.

Du kommer att få besvara enkäten under skoltid under februari och mars. Respektive skola kommer att dela ut en länk direkt till webbenkäten.

Gymnasieskolorna kommer under 2019 att använda sig av Skolinspektionens skolenkät i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Anonyma svar

Ditt svar är helt anonymt. I de fall svaren är färre än 10 på en enhet (årskurs eller skola) kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Tack för din medverkan!