search
Sök
menu
Meny

Enkät 2018 till vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet. Under februari 2018 (med start vecka 8) kommer du som har barn i förskola och familjedaghem ges möjlighet att svara på en enkät på förskolan/familjedaghemmet.

Vårdnadshavare får återigen möjlighet att ge sin syn på förskolor och familjedaghem. Detta är en viktig del i varje förskolas och familjedaghems kvalitets- och förbättringsarbete eftersom resultatet visar vad vi kan bli bättre på. Därför är det viktigt för oss att du som ombeds att svara på enkäten tar dig ett par minuter för att besvara den.

Du kommer att få möjlighet att besvara enkäten på förskolan/familjedaghemmet. 

Enkäten riktar sig till vårdnadshavare med barn i alla åldrar i förskola eller familjedaghem 

Konfidentiell hantering

Ingen kommer att kunna se vad just du har svarat.

I de fall svaren är färre än 10 på en förskola eller skola så kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00