search
Sök
menu
Meny

Klagomål, annan fråga inom barn och utbildning

Här har du möjlighet att lämna klagomål på något inom verksamheterna i förskola, skola och vuxenutbildning.

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i första hand lämnas till den som är ansvarig för verksamheten, t.ex. rektor eller förskolechef. Men du är alltid välkommen att lämna ditt klagomål här.

När du väljer att använda formuläret ingår en del personuppgifter. Ärendet registreras i kommunens ärendehanteringssystem, och blir en allmän handling. Ditt ärende tilldelas omgående en handläggare, som kommer att återkoppla ett svar till dig.  

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Om känsliga uppgifter förekommer kan vi göra en sekretessprövning. Om du har skyddade personuppgifter kan du välja att vara anonym.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt klagomål. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet.

Utbildningsförvaltningen