search
Sök
menu
Meny

Klagomål inom skola, förskola och vuxenutbildning

Här har du möjlighet att lämna klagomål på verksamheten inom kommunal förskola, familjedaghem och skola (från grundskola till vuxenutbildning).

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, och i dialog med dig som förälder eller studerande kan förbättra verksamheten.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör klagomål i första hand riktas till förskollärare, klasslärare, mentor eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen. Då hanteras ärendet på skolan eller förskolan och ärendet stannar där.

En annan möjlighet är att lämna ditt klagomål här på webben, i ett webbformulär.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt klagomål. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet.

Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till barn- och elevombudet, men ärendet skickas till kommunen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola, skola eller huvudman.

Så här handläggs ditt klagomål

När du trycker på skicka-knappen går ärendet till ett administrativt system, och tilldelas automatiskt ett ärende-id. Det visas på skärmen så att du kan notera det. Du kan alltid ställa frågor om ditt ärende, till Kontaktcenter, genom att uppge ditt ärende-id. Du måste alltså inte lämna personuppgifter.

Ärendet tas emot av utbildningsförvaltningen. Vi läser ärendet och skickar det till en handläggare, som utses beroende på vad ärendet handlar om. Du får ett bekräftelsebrev med uppgifter på handläggaren.

Ärendet skickas omgående till handläggaren, som också får en instruktion om rutinen för klagomål. Medan ärendet handläggs kan handläggaren behöva ta kontakt med dig för att få mer information – förutsatt att du lämnat kontaktuppgifter.

När ärendet avslutas skrivs en notering om datum och resultat i det administrativa systemet, så att du kan efterfråga resultatet om du valt att vara anonym. Du som lämnat kontaktuppgifter ska få personligt besked.