search
Sök
menu
Meny

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Avgiften för förskola/familjedaghem baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Det är därför viktigt att du har anmält din inkomst till oss.

I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. För barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre betalar du avgift enligt en lägre nivå.

Barn 1-2 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

T.o.m 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Mer än 15 timmar

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 425 kr

950 kr

 475 kr
Barn 3-5 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Allmän förskola (15 timmar) *

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Mer än 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Högsta avgift/månad

890 kr

594 kr

297 kr

Barn 6-12 år. Avgift för 2019 i procent av hushållets månadsinkomst


Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Plats i fritidshem

2 %

1 %

0,6 %

Avgift för lovbarn

1 %

0,5 %

0,3 %

Högsta avgift/månad

950 kr

475 kr

475 kr

* Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst

Barn 1-2 år. Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

T.o.m 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Mer än 15 timmar

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift/månad

1 382 kr

922 kr

461 kr


Barn 3-5 år. Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid per vecka

Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Allmän förskola (15 timmar) *

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Mer än 15 timmar

2 %

1 %

0,6 %

Högsta avgift/månad

864 kr

576 kr

288 kr

 

Barn 6-12 år. Avgift för 2018 i procent av hushållets månadsinkomst


Barn 1 (yngst)

Barn 2

Barn 3

Plats i fritidshem

2 %

1 %

0,6 %

Avgift för lovbarn

1 %

0,5 %

0,3 %

Högsta avgift/månad

922 kr

461 kr

461 kr

* Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

Faktura och inkomstanmälan

Faktura

Avgiften för förskola och familjedaghem betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20 varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.

Inte gemensamt hushåll men gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad baseras avgiften på respektive hushålls inkomst.

Delad faktura

Vid gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Kontakta barn- och elevadministratör för detta.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (ex.vis föräldrapenning, traktamente, pensionsförmåner, vårdbidrag etc). samt överskott i näringsversamhet.

Inkomstanmälan

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du har anmält din inkomstuppgift till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar förskola/familjedaghem
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben. Om du inte anmäler din inkomst kan du bli placerad i högsta avgiftsklassen.