search
Sök
menu
Meny

Gammal ek föreslås bli naturminne

Gammal ek på Huskvarna kyrkogård

På Huskvarna kyrkogård finns en flera hundra år gammal ek som nu föreslås att bli skyddad som naturminne. 

Det är Huskvarna pastorat som har framfört önskemål om att få en grov, spärrgrenig ek belägen inom deras fastighet skyddad som naturminne. Trädet är flera hundra år gammalt och har varit del av ett äldre kulturlandskap.

Eken uppfyller kriteriet "Mycket gammalt träd. Ek, bok, tall äldre än 200 år" och klassas därmed som
särskilt skyddsvärt enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag att göra naturminne av eken på Huskvarna kyrkogård. Förslaget är på remiss till 2019-02-28.

Gammal ek på Huskvarna kyrkogård

Syftet med naturminnet är att bevara eken för framtiden samt stärka den värdefulla livsmiljö som trädet utgör för ett stort antal vanligt liksom sällsynt förekommande arter. Syftet är även att säkerställa eken som en uppskattad och rogivande plats för besökare på kyrkogården och förbipasserande allmänhet. Beslutet att bilda Naturminne tas slutligen av kommunfullmäktige.

Yttrande över förslaget ska vara inlämnat till Stadsbyggnadskontoret senast 2019-02-28,
antingen som brev till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping eller med e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se.

Skyddsformen naturminne är en av de äldsta skyddsformerna för natur i Sverige. Både naturminnen och naturreservat hanteras av miljöbalken. Jönköpings kommun har sedan det blev möjligt för kommuner att ta beslut om skyddad natur bildat tre naturreservat och nu även ett naturminne på gång.

Publicerad: 2019-01-10 13.45